ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Adrianna Bojarska

Psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię grupową.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Psychoterapeutka, trener. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów.

Aneta Hanna Kosińska

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, terapię małżeńską, terapię grupową, coaching  i mediacje.

Bogdan Osóbka-Zieliński

Psychoterapeuta. Absolwent wydziału filozofii i teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dariusz Tkaczyk

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

Dorota Gąsiorowska

Psycholog, psychoterapeutka, Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychologia kliniczna, psychologia zdrowia oraz seksuologia. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw.

Elżbieta Królak

Zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami.

Ewa Mikołajewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży, oraz warsztaty psychologiczne.

Ewa Preis-Wojtowicz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie prowadzonej przez dr P. Drozdowskiego.

Filip Ossowiecki

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność psychologia kliniczna).

Grażyna Supel-Szczerbic

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka. Ukończyła Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna.

Halina Czerniakiewicz

Prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami emocji. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną, określając: rodzaj zaburzenia psychicznego, istnienie zaburzeń organicznych, typ osobowości i poziom inteligencji ze szczegółową analizą różnych funkcji umysłowych i zdolności.

Hanna Szczepańska

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką, trenerem. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym.

Ireneusz Kaczmarczyk

Absolwent UW, dr nauk humanistycznych socjolog. Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Poeta. Uczy warsztatu w szkołach psychoterapii.

Iwona Oleksiuk-Toboła

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista psychologii klinicznej I stopnia.

Jacek Zalewski

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Na spotkania terapeutyczne zaprasza dorosłych oraz młodzież od 14 roku życia.

Joanna Kaczmarek

Socjolog, absolwentka Szkoły Psychoterapii INTRA, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2005 roku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie problemów rozwojowych, osobowościowych, zaburzeń nastroju i nerwic.

Joanna Kosmala

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ze specjalizacją: psychologia kliniczna.

Justyna Kotowska

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Justyna Kurtyka-Chałas

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, interwencję w sytuacjach kryzysowych oraz warsztaty psychologiczne.

Katarzyna Kawka

Psychoterapeutka, trener. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par głównie w formule prowadzenia jej przez dwóch terapeutów.

Krzysztof Jedliński

Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego.

Krzysztof Parusiński

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Krzysztof Zalewski

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Kuba Jabłoński

Jest psychologiem klinicznym. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako terapeuta pracuje od 1985 roku.

Leszek Olszanowski

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej. Z wykształcenia jest pedagogiem społecznym.

W przeszłości doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywał pracując z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Małgorzata Florczak

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych

Maria Fijewska

Jest psychologiem klinicznym. Ukończyła wydział psychologii UW i wydział ekonomii UW Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Marta Kosmala

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją z psychologii międzykulturowej.

Monika Sowicka

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką UW. Praktykę terapeutyczną rozpoczęła w 1976 roku.

Piotr Fijewski

Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową.
Jest psychoterapeutą pracującym w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej) wykorzystującym również elementy pracy innych szkół terapeutycznych.

Rafał Majewski

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Rafał Sołomin

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Sara Katulska

Psychoterapeutka, trenerka, pedagożka. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Tomasz Piasecki

Psycholog, psychoterapeuta.
Przyjmuje osoby dorosłe. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Agnieszka Czusz-Sudoł

Psychoterapeutka, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.
Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultuje rodziny, wspiera wychowawczo rodziców.

Agnieszka Kucińska

Pedagog, psychoterapeutka, trener NVC. Pracuje z młodzieżą w wieku 15 – 19 lat, prowadzi konsultacje i wsparcie dla rodziców.

Aleksandra Januszewicz

Psychoterapeutka, doradca ds. rodziny, mediator, Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców oraz Edukator Wczesnego dzieciństwa. Dzieci i młodzież od 0 do 18 lat

Anna Jedlińska-Paliga

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych. Pracuje z nastolatkami w wieku dzieci 15-19 lat, dorosłymi i rodzicami.

Anna Nagórka-Mazurkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży w wieku 7 – 13 lat oraz terapię osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje psychoterapeutycznie i coachingowo z rodzicami.

Filip Faliszewski

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z młodzieżą od 13 r. ż. i dorosłymi. Jest także psychologiem sportu.

Grażyna Rembelska

Psychoterapeuta, psycholog dziecięcy. Pracuje z dziećmi w wieku 3-12 lat, prowadzi konsultacje rodzicielskie.

Kamila Sachanowska-Święch

Psychoterapeutka, trener. Prowadzi terapię dla młodzieży od 13 r.ż.

Katarzyna Parusińska

Psychoterapeutka, trener. Prowadzi terapię indywidualną nastolatków w wieku 11-15 lat, konsultacje rodzicielskie

Maja Filipiak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż., nastolatkami i rodzicami. Pracuje z dziećmi w spektrum autyzmu.

Małgorzata Matwiejczyk

Psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną nastolatków 13-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.

Marianna Fedorowicz

Psychoterapeutka, psycholog, trener, psychoanalityk grupowy
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultuje i wspiera rodziców.
Консультую українською і російською мовами.

Mariusz Kibart

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Prowadzi terapię indywidualną nastolatków 13-19 lat, konsultacje z rodzicami nastolatków.

Marta Kosmala

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją z psychologii międzykulturowej.

Marta Stefanowska

Psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną oraz konsultacje wychowawcze

Martyna Sałkowska-Pałka

Psycholog kliniczny, psychoterapeutka.
Prowadzi psychoterapię indywidualną dla nastolatków w wieku 15-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.

Monika Jasińska

Psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz rodziców.

Monika Miszczyszyn

Psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla nastolatków 14 – 19 lat oraz konsultacje dla rodziców nastolatków. Konsultacje okołorozwodowe.

Monika Tarnowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Prowadzi konsultacje rodzicielskie.

Agnieszka Dyduch

Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pracuje z osobami od 18 roku życia.

Anna Truskolaska

Lekarz psychiatra, specjalista II-go stopnia. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Agata Kołodziejczyk

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ze specjalizacją: psychologia kliniczna.

Edyta Krzysztof

Psycholog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki i wykładowca na UJ.

Izabela Kobierecka

Psycholog, konsultant i trener. Od 13 lat współpracuje z Intrą, gdzie tworzy i prowadzi szkolenia dla biznesu, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych.

Jolanta Sokół – Jedlińska

Trener i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi m.in. treningi interpersonalne, asertywności, warsztaty komunikacji.

Katarzyna Sałek – Suska

Psycholog, trener biznesu. Z Intrą współpracuje od 2004 r. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania czasem.

Krzysztof Parusiński

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Leszek Olszanowski

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku trenera i konsultanta. Specjalizuje się w obszarach dotyczących komunikacji interpersonalnej a także w pracy z trudnymi relacjami interpersonalnymi w zespole.

Piotr Fijewski

Psycholog, trener, coach. Założyciel, wspólnik i dyrektor działu szkoleń Ośrodka Intra. Od 1994 roku jest licencjonowanym trenerem i superwizorem treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Radosław Pancewicz

Trener umiejętności miękkich. Specjalizuje się w kształtowaniu szeroko rozumianych postaw asertywnych, pracy opartej na rozwijaniu własnych zasobów oraz poznawaniu i rozumieniu siebie.

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Psychoterapeutka, trener. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów.

Dariusz Tkaczyk

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

Elżbieta Królak

Zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami.

Grażyna Supel-Szczerbic

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka. Ukończyła Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna.

Hanna Szczepańska

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką, trenerem. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym.

Iwona Oleksiuk-Toboła

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista psychologii klinicznej I stopnia.

Jacek Zalewski

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Na spotkania terapeutyczne zaprasza dorosłych oraz młodzież od 14 roku życia.

Joanna Kaczmarek

Socjolog, absolwentka Szkoły Psychoterapii INTRA, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2005 roku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w zakresie problemów rozwojowych, osobowościowych, zaburzeń nastroju i nerwic.

Katarzyna Kawka

Psychoterapeutka, trener. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par głównie w formule prowadzenia jej przez dwóch terapeutów.

Krzysztof Jedliński

Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego.

Krzysztof Parusiński

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Krzysztof Zalewski

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Kuba Jabłoński

Jest psychologiem klinicznym. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako terapeuta pracuje od 1985 roku.

Monika Sowicka

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką UW. Praktykę terapeutyczną rozpoczęła w 1976 roku.

Piotr Fijewski

Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową.
Jest psychoterapeutą pracującym w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej) wykorzystującym również elementy pracy innych szkół terapeutycznych.