SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ

SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ

SPH

SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin do udziału w Szkole Psychoterapii Humanistycznej (SPH).

Celem SPH jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka  psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Rekrutacja do nowej edycji rozpoczyna się na przełomie lutego i marca 2023 r.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt: Luiza Drzewiecka – 603 303 344, l.drzewiecka@osrodekintra.pl

Naukę w Szkole Psychoterapii Humanistycznej mogą rozpocząć osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe magisterskie (preferowane studia psychologiczne lub pokrewne)
 • ukończyły szkołę psychoterapii uzależnień (akredytowaną przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • aktualnie (minimum od 6 miesięcy) pracują klinicznie z pacjentami
 • posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nie jest to warunek konieczny jednak osoby posiadające certyfikat będą miały pierwszeństwo przy naborze do Szkoły)

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe warunki prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej. Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

OPŁATY

 • Rozmowa kwalifikacyjna- 100 zł
 • Koszt całego szkolenia – 43 400 zł (w tym 23 % VAT)

Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.
Opłaty dotyczą roku szkoleniowego 2022/2023.

 

Liczba godzin:

I rok – 260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda)  oraz 5 dniowy trening (40 godzin)

piątek godz. 16.00 – 21.00,
sobota godz. 9.00 – 20.00 (z godzinną przerwą obiadową),
niedziela godz. 9.00 – 14.00.

II rok – 220 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

III rok – 160 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

Liczba uczestników:

1 grupa  – maksymalnie 13 osób

Sesje szkoleniowe:

 • Szkoła rozpoczyna się  pięciodniowym treningiem terapeutycznym metodą asertywności symbolicznej. Uczestnictwo w treningu jest obowiązkowe.
 • Sesje 3 dniowe odbywać się będą z reguły raz w miesiącu

 

Program Szkoły odpowiada na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej oraz poszerzenia pola działalności terapeutycznej.

Program Szkolenia Podstawowego SPH zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Szkoły jest integracyjny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

Tematy i zagadnienia wiodące w Szkoleniu Podstawowym SPH:

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu „terapii pogłębionej”
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Tematyka zajęć w ramach Szkolenia Rozszerzonego SPH zgodna z 3 i 4 rokiem Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA

Do prowadzenia zajęć w SPH zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: psychoterapeutów, superwizorów, psychoterapeutów uzależnień. Są to członkowie zespołu INTRY m.in.:

 • Ireneusz Kaczmarczyk,
 • Maria Fijewska,
 • Piotr Fijewski,
 • Krzysztof Jedliński,
 • Wojciech Jabłoński,
 • Elżbieta Królak,
 • Krzysztof Parusiński,
 • Leszek Sagadyn,
 • Monika Sowicka,
 • Hanna Szczepańska,
 • Marcin Szczygieł.

X