SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

SPH

SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin do udziału w Szkole Psychoterapii Humanistycznej (SPH).

Celem SPH jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka  psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Rozpoczęliśmy rekrutację do 11 edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla terapeutów uzależnień.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem szkolenia prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt: Luiza Drzewiecka – 603 303 344, l.drzewiecka@osrodekintra.pl

Naukę w Szkole Psychoterapii Humanistycznej dla terapeutów uzależnień mogą rozpocząć osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe magisterskie (preferowane studia psychologiczne lub pokrewne)
 • ukończyły szkołę psychoterapii uzależnień (akredytowaną przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • aktualnie (minimum od 6 miesięcy) pracują klinicznie z pacjentami
 • posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nie jest to warunek konieczny jednak osoby posiadające certyfikat będą miały pierwszeństwo przy naborze do Szkoły)

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do 11 edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej.

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe warunki prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.

Ankiety przyjmujemy do 10 kwietnia 2023 r.

Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

OPŁATY – ROK SZKOLENIOWY 2023/24

 • Rozmowa kwalifikacyjna- 150 zł
 • Koszt całego szkolenia – 47 600 zł (w tym 23 % VAT)

Wpisowe: 8 000 zł (możliwa płatność w dwóch ratach).
Czesne: 33 wpłaty po 1200 zł miesięcznie.

 

Liczba godzin:

I rok – 260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda)  oraz 5 dniowy trening (40 godzin)

piątek godz. 16.00 – 21.00,
sobota godz. 9.00 – 20.00 (z godzinną przerwą obiadową),
niedziela godz. 9.00 – 14.00.

II rok – 220 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)
III rok – 160 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

Liczba uczestników:

1 grupa  – maksymalnie 13 osób

Sesje szkoleniowe:

 • Szkoła rozpoczyna się  pięciodniowym treningiem terapeutycznym metodą asertywności symbolicznej. Uczestnictwo w treningu jest obowiązkowe.
 • Sesje 3 dniowe odbywać się będą z reguły raz w miesiącu

 

Program Szkoły odpowiada na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej oraz poszerzenia pola działalności terapeutycznej.

Program Szkolenia Podstawowego SPH zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Szkoły jest integracyjny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

Tematy i zagadnienia wiodące w Szkoleniu Podstawowym SPH:

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu „terapii pogłębionej”
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Tematyka zajęć w ramach Szkolenia Rozszerzonego SPH zgodna z 3 i 4 rokiem Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA

Do prowadzenia zajęć w SPH zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: psychoterapeutów, superwizorów, psychoterapeutów uzależnień. Są to członkowie zespołu INTRY m.in.:

 • Ireneusz Kaczmarczyk,
 • Maria Fijewska,
 • Piotr Fijewski,
 • Krzysztof Jedliński,
 • Wojciech Jabłoński,
 • Elżbieta Królak,
 • Krzysztof Parusiński,
 • Leszek Sagadyn,
 • Monika Sowicka,
 • Hanna Szczepańska,
 • Marcin Szczygieł.