Szkoła Psychoterapii - Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień

Szkoła Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień

SPH

Szkoła Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin do udziału w Szkole Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień (dawne SPH).

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka  psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Naukę w Szkole Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień mogą rozpocząć osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe magisterskie (preferowane studia psychologiczne lub pokrewne)
 • ukończyły szkołę psychoterapii uzależnień (akredytowaną przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • aktualnie (minimum od 6 miesięcy) pracują klinicznie z pacjentami
 • posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nie jest to warunek konieczny jednak osoby posiadające certyfikat będą miały pierwszeństwo przy naborze do Szkoły)

REKRUTACJA

Rekrutacja do 12 edycji Szkoły Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień rozpocznie się 26 lutego 2024 r.

Ankiety zgłoszeniowe przyjmujemy w terminie od 26 lutego do 7 kwietnia 2024 r.

Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

OPŁATY – EDCJA 12, ROK SZKOLENIOWY 2024/25

 • Rozmowa kwalifikacyjna- 150 zł
 • Koszt całego szkolenia – 51 500 zł (w tym 23 % VAT)

Wpisowe: 8 600 zł – możliwa płatność w dwóch ratach.
Czesne: 33 wpłaty po 1300 zł miesięcznie.

 

rysunek podkładki z czeklistą

Liczba godzin:

I rok – 260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda)  oraz 5 dniowy trening (40 godzin)

piątek godz. 14.00 – 20.00,
sobota godz. 9.00 – 20.00 (z godzinną przerwą obiadową),
niedziela godz. 9.00 – 14.00.

II rok – 220 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)
III rok – 160 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

Liczba uczestników:

1 grupa  – maksymalnie 13 osób

Sesje szkoleniowe:

 • Szkoła rozpoczyna się  pięciodniowym treningiem terapeutycznym metodą asertywności symbolicznej. Uczestnictwo w treningu jest obowiązkowe.
 • Sesje 3 dniowe odbywać się będą z reguły raz w miesiącu

 

Program szkolenia odpowiada na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej oraz poszerzenia pola działalności terapeutycznej.

Program Szkolenia Podstawowego zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Szkoły jest integracyjny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

Tematy i zagadnienia wiodące w Szkoleniu Podstawowym:

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu „terapii pogłębionej”
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Tematyka zajęć w ramach Szkolenia Rozszerzonego SPŚTU zgodna z 3 i 4 rokiem Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA

Do prowadzenia zajęć w Szkole Psychoterapii – Ścieżka dla Terapeutów Uzależnień zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: psychoterapeutów, superwizorów, psychoterapeutów uzależnień. Są to członkowie zespołu Intry m.in.: