Katarzyna Kawka

Psychoterapeutka, trener.
Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par głównie w formule prowadzenia jej przez dwóch terapeutów. Poza terapią zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i treningów asertywności, komunikacji interpersonalnej, grup rozwoju osobistego.
Pracuje z osobami, które:

  • Cierpią z powodu depresji, nerwic, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości;
  • Doświadczają kryzysu osobistego;
  • Mają trudności w relacji z bliskimi;
  • Doświadczyły w swoim życiu nadużycia, przemocy, wykorzystania;
  • Borykają się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości i poczucia braku nadziei;
  • Doświadczają silnego stresu w życiu, wypalenia zawodowego;

Pracuje w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym, wykorzystując elementy pracy kierunków innych szkół terapeutycznych.

Certyfikaty i dyplomy:

  • ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
  • ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Intra
  • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
  • dyplom Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Ośrodka Intra

Doświadczenie zdobywała min. w trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Dzieci i Młodzieży, w ramach wolontariatu w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie, w ramach wolontariatu w Fundacji Naszym Dzieciom, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie.