Certyfikacja focusingowa

Certyfikacja focusingowa

Certyfikacja focusingowa

Certyfikacja terapeuty zorientowanego focusingowo (FOT) w Polskim Instytucie Focusingu

1. Szkolenie certyfikacyjne terapeuty FOT jest uzupełnieniem szkolenia w zakresie psychoterapii, nie zastępuje szkolenia psychoterapeutycznego. O certyfikat FOT można ubiegać się po ukończeniu szkolenia w zakresie psychoterapii w dowolnym nurcie terapeutycznym.

2. Szkolenie nadzoruje Koordynator i on rekomenduje osobę w szkoleniu do certyfikacji. W tej chwili certyfikowanym koordynatorem FOT w Polsce jest Dariusz Tkaczyk. Certyfikat FOT można otrzymać tylko od Koordynatora FOT; osoby posługujące się językiem angielskim lub innymi mogą wybrać koordynatora FOT z dowolnego kraju; baza koordynatorów dostępna jest na stronach TIFI.

3. Certyfikacja odbywa się za pośrednictwem The International Focusing Institute (TIFI), Koordynatorem z ramienia TIFI jest w Polsce Claude Missiaen.

4. Program szkoleniowy trwa minimum dwa lata. Obejmuje trzy obszary:

  • proces osobisty (między innymi: udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów FOT, doświadczenie partnerstwa focusingowego, kompetencje osobiste: umiejętności i praktyczna znajomość technik, oraz zdolność czekania na krawędzi),
  • znajomość najważniejszych zagadnień teoretycznych,
  • superwizje focusingowe.

Liczba wymaganych godzin szkoleniowych ustalana jest indywidualnie z Koordynatorem w oparciu o CV focusingowe, zawierające opis dotychczasowych doświadczeń i szkoleń z zakresu focusingu.

5. Po rozpoczęciu szkolenia rekomendujemy członkostwo w TIFI na poziomie „Trener w szkoleniu” (Trainer-in-Training TNT). Organizacja pomaga adeptom w różny sposób. Członkostwo w TIFI umożliwia między innymi dostęp do bogatej biblioteki oraz bazy danych o szkoleniach. Jest też wymagane w procedurze certyfikacyjnej.

6. W trakcie programu szkoleniowego i po jego ukończeniu TIFI zachęca do udziału w zgrupowaniu „Tydzień Zaawansowany i Certyfikacyjnym”, który jest przeznaczony dla zaawansowanych Focuserów i obejmuje ceremonię certyfikacji.

7. W chwili, gdy koordynator FOT jest przekonany, że wszystkie kryteria certyfikacji zostały spełnione, informuje o swojej rekomendacji TIFI. Rekomendacja oznacza, że koordynator ma zaufanie do kompetencji osoby i jej gotowości do praktykowania psychoterapii zorientowanej focusingowo. TIFI wystawia certyfikat odpłatnie, opłaty za certyfikat zależą od regionu.

8. Po otrzymaniu certyfikatu, TIFI zachęca do kontynuowania członkostwa. Terapeuci FOT są wymienieni w bazie danych poleceń na stronie internetowej TIFI i korzystają z innych korzyści wynikających z członkostwa. Członkostwo pomaga sfinansować wysiłki TIFI, aby Focusing był bardziej znany i dostępny.