MAŁGORZATA FLORCZAK

Terapia dla mnie to proces docierania do siebie, poznawania i rozumienia. Celem, do którego dążymy jest życie w zgodzie ze sobą w poczuciu akceptacji oraz budowanie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Towarzyszenie w tej zmianie jest dla mnie za każdym razem poruszające, odkrywcze i inspirujące. To pewnego rodzaju tajemnica, która budzi moją pokorę, szacunek i nadzieję.

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych. Pracuje w orientacji humanistycznej wykorzystując elementy innych nurtów. Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Pracuje z osobami:

  • w kryzysie osobistym,
  • zmagającymi się w trudnościach w relacjach,
  • borykającymi się w swoim życiu z problemami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości i poczucia braku nadziei,
  • doświadczającymi silnego stresu w życiu, wypalenia zawodowego,
  • cierpiącymi z powodu depresji, nerwic, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Klinicznej w Warszawie – specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA oraz Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA.