Agnieszka Kucińska

Psychoterapia jest dla mnie jedynym, wyjątkowym spotkaniem Tu i Teraz klienta i psychoterapeuty. Żadne inne spotkanie, wcześniej czy później nie będzie już takie samo, bo dzięki temu dzisiaj w obojgu nas zajdzie jakaś zmiana. Zbliżymy się do siebie, poznamy wewnętrzy świat przeżyć klienta, być może odnajdziemy jedyny i niepowtarzalny sens jego doświadczeń.
I to jest wspaniałe!

Pedagog, psychoterapeutka, trener NVC. Ukończyła czteroletnią  Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wcześniej dwuletnie studium pomocy psychologicznej i doradztwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 roku związana zawodowo z  2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy w Warszawie, gdzie pracuje jako psycholog szkolny i pedagog. Pracuje indywidualnie z młodzieżą od 15 roku życia i dorosłymi w nurcie integratywnym, prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób  pracujących z dziećmi i młodzieżą, superwizje dla wychowawców i nauczycieli szkół niepublicznych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Intra prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży powyżej 15 roku życia, doświadczających kryzysów emocjonalnych, stresu, niskiej samooceny, trudności w relacjach. Prowadzi także konsultacje i wsparcie dla rodziców nastolatków.