Grażyna Rembelska

Psychoterapeuta, psycholog dziecięcy. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ujęciu integracyjnym. W pracy z dziećmi specjalizuje się w zakresie terapii mutyzmu wybiórczego, depresji, lęków, zaburzeń więzi oraz całościowych zaburzeń rozwoju (ASD). Udziela porad wychowawczych i wsparcia dla rodziców dzieci z  problemami rozwojowymi, ADHD i Zespołem Aspergera.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży w jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadzi również treningi umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem  wybiórczym. Dodatkowo posiada doświadczenie diagnostyczne w zakresie trudności  szkolnych, problemów rozwojowych, ADHD oraz depresji i lęków u dzieci.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra. Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Między innymi ukończyła Studium Analizy Transakcyjnej, Szkołę Terapii Poznawczo – Behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiązaniach, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) oraz Kurs w Instytucie Matki i Dziecka „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.