Maria Fijewska

Jako terapeuta dążę do spotkania. Porusza mnie towarzyszenie ludziom w docieraniu do osobistej prawdy. W pracy trenerskiej pociąga mnie klimat otwartości i wspólnoty, a także społeczna użyteczność treningu i jego twórczy wymiar.

Jest psychologiem klinicznym. Ukończyła wydział psychologii UW i wydział ekonomii UW Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

  • treningu grupowego
  • superwizji treningu grupowego
  • psychoterapii
  • superwizji psychoterapii

Psychoedukacją i psychoterapią zajmuje się od 1980 roku. Jest autorką polskiej wersji treningu asertywności i ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także treningi i warsztaty. Zajmuje się edukacją i superwizją trenerów i psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
„Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu” ; „Trening asertywności”; „Stanowczo, łagodnie, bez lęku.”; „Asertywność menedżera” (wraz z P. Fijewskim) oraz dwóch seriali telewizyjnych, dostępnych na kasetach video „Asertywność”, „Pani Jola zmienia swoje życie” (TVP- MEN), „Nieobecni”.

Wraz z mężem opracowała program psychoprofilaktyczny dla młodzieży „Nasze Spotkania” a także program „Trudne stany emocjonalne”. Publikuje w magazynie psychologicznym „Charaktery”. Szczególnie interesuje się praktyczną psychologią czasu.

Ma męża i czwórkę dzieci.
Jest współzałożycielką Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej INTRY.