Psychoterapia małżeńska /par

Psychoterapia małżeńska /par

Psychoterapia małżeńska/par

KIEDY PARA POWINNA SIĘ ZASTANOWIĆ NAD TYM, CZY NIE POTZREBUJE POMOCY/TERAPII? 

Jak ze wszystkim w życiu, kiedy coś chcemy osiągnąć, zmienić lub naprawić najpierw próbujemy sami a gdy nam to nie wychodzi szukamy pomocy. Podobnie i w przypadku problemów w małżeństwie, gdy współmałżonkom nie udaje się rozwiązać kryzysów „własnymi siłami”, wtedy warto żeby pomyśleli o pomocy z zewnątrz, czyli o terapii.

Najczęściej małżonkowie wiedzą sami kiedy tak się dzieje. Nie mniej jednak rozmyślając nad tym czy to już czas, można zastanowi się nad tym czy spory i kłótnie, które pojawiają się między małżonkami są konstruktywne, czyli „coś zmieniają”, to znaczy pojawiają się po nich satysfakcjonujące zmiany. Jeśli nie, i kłótnie nasilają się, lub zamieniają się w „bycie obrażonym”, to jest to sygnał, że warto pójść na terapię, bowiem najprawdopodobniej małżonkowie przestali się słyszeć.

CZYM JEST TERAPIA MAŁŻEŃSKA? CZEGO MOŻNA SIĘ PO NIEJ SPODZIEWAĆ?

Terapia małżeńska jest po pierwsze, okazją do wspólnej refleksji nad tym co sprawia, że małżeństwo nie jest satysfakcjonujące dla jednego lub obu współmałżonków. Po drugie, kiedy już wiadomo o co chodzi, terapia małżeńska pomaga znaleźć sposób jak „to coś” zmienić, naprawić. Po trzecie, kiedy już wiadomo co i jak zmienić, terapia małżeńska pomaga małżonkom to zrobić. W tych wszystkich trzech etapach bardzo ważna jest umiejętność porozumiewania się między małżonkami. Terapia albo ją odświeża, przypomina a czasami ją odbudowuje lub wręcz buduje.

Terapia małżeńska jest okazją do uświadomienia sobie i doświadczenia tego jak ważne w małżeństwie są akceptacja i słuchanie drugiej osoby.

Terapia małżeńska odbudowuje nadwyrężoną albo nadszarpniętą lub zniszczoną relację między małżonkami. Odbudowywanie owej relacji może zajmować dużo czasu. Bowiem aby to zrobić (nawet jeśli bardzo tego się chce), najpierw trzeba nauczyć się ze sobą rozmawiać.

CZEGO TERAPIA MAŁŻEŃSKA NIE LECZY?

Terapia małżeńska nie zmienia jednego współmałżonka bez zmiany drugiego. Terapia małżeńska dotyczy obszaru, który jest wspólny dla współmałżonków, dotyczy więc spraw, sytuacji, zachowań (np. jednego z małżonków i odpowiedzi na nie drugiego), na zmianę których mają wpływ lub są odpowiedzialni obydwoje. Bywa tak, że problemy małżeńskie wynikają z problemów intrapsychicznych jednego z współmałżonków. Wtedy potrzebna jest najpierw terapia indywidualna dla niego. Dopiero później, ewentualnie terapia małżeńska dla nich.

JAK DŁUGO TRWA TERAPIA, JAK CZĘSTO POWINNY ODBYWAĆ SIĘ SPOTKANIA?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Na oszacowanie długości terapii ma wpływ to co chcą osiągnąć małżonkowie, w „jakim stanie” ich małżeństwa przychodzą oraz jak bardzo obydwoje są zainteresowani zmianą ich małżeństwa. Tak więc terapia małżeńska (zakładając obopólne nią zainteresowanie współmałżonków) może trwać od kilku spotkań do ponad roku lub więcej.

CZY TERAPIA JEST ZAWSZE SKUTECZNA I PARA DZIĘKI TERAPII NIE BĘDZIE SIĘ ROZSTAWAŁA?

Jak każda terapia, tak i terapia małżeńska nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu. Wynika to z wielu powodów, jednym z nich jest motywacja. Natomiast jej skuteczność jest znacząca? Terapia małżeńska pozwala urealnić to co dzieje się między małżonkami a przez to postawić ich wobec trudnych decyzji. Zresztą sytuacja taka też może być tematem terapii małżeńskiej.

Jeśli chcesz umówić wizytę, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z Sekretariatem Poradni dla dorosłych.