CENNIK

Poradnia dla dorosłych

Cena obowiązująca od 1 września
Psychoterapia indywidualna - pierwsza wizyta 180 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna 160 PLN (50 min.)
Porada psychologiczna 160 PLN (50 min.)
Konsultacja indywidualna - pierwsza wizyta 220 PLN*(50 min.)
Konsultacja indywidualna  195 PLN* (50 min.)
Sesja focusingu  195 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim - pierwsza wizyta 280 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim 260 PLN (50 min.)
Porada/psychoterapia rodzinna lub małżeńska (par) - pierwsza wizyta 210 PLN (50 min., jeden terapeuta)
310 PLN (80 min, jeden terapeuta)

380 PLN (80 min., dwóch terapeutów)

230 PLN (50 min., jeden terapeuta)
330 PLN (80 min., jeden terapeuta)

400 PLN (80 min., dwóch terapeutów)

Porada/psychoterapia rodzinna lub małżeńska (par) - kolejna wizyta 190 PLN (50 min., jeden terapeuta)

290 PLN (80 min., jeden terapeuta)

360 PLN (80 min., dwóch terapeutów)

210 PLN (50 min., jeden terapeuta)

300 PLN (80 min., jeden terapeuta)

380 PLN (80 min., dwóch terapeutów)

Psychoterapia grupowa 450 PLN (za miesiąc - 4 spotkania, 3 godz.)
Konsultacja przed przyjęciem do grupy terapeutycznej 180 PLN
Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta 250 PLN
Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta 190 PLN
Opłata za gotowość do świadczenia usługi psychiatrycznej 190 PLN
Opłata za gotowość do świadczenia usługi terapeutycznej 160 PLN
Kserokopia dokumentacji medycznej - 1 strona 0,80 PLN (w tym 23 % VAT)  
*) Konsultacja psychologiczna, psychiatryczna, która nie jest związana z kłopotami osobistymi, zdrowiem psychicznym (np. rozmowa kwalifikacyjna, psychoedukacja), jest obciążona 23 % podatkiem VAT.
Cena obowiązująca od 1 września
Superwizja indywidualna 180 PLN
160 PLN -  cena obowiązująca dla członków Stowarzyszenia Intra
200 PLN
180 PLN -  cena obowiązująca dla członków Stowarzyszenia Intra 
Superwizja grupowa 220 PLN spotkanie 4 godz.
275 PLN spotkanie 5 godz.
280 PLN spotkanie 4 godz.
350 PLN spotkanie 5 godz.
Cena obowiązująca od 1 września
Superwizja trenerska 180 PLN (w tym 23 % VAT)
200 PLN (w tym 23 % VAT)
Spotkanie wstępne indywidualne (90 min.) 120 PLN (w tym 23 % VAT)
Spotkanie zasadnicze wspólne (120 min.) 360 PLN (w tym 23 % VAT)
Każda kolejna godzina rozpoczętego spotkania wspólnego 140 PLN (w tym 23 % VAT)

Poradnia dla dzieci i młodzieży

Cena obowiązująca od 1 września
Konsultacje wstępne (diagnostyczne) - konieczne dla adekwatnego zaplanowania
psychoterapii.
180 PLN (50 min.) 260 PLN (80 min.)
Koszt ewentualnych specjalistycznych konsultacji diagnostycznych (np. badania poziomu poznawczego funkcjonowania dziecka) ustalany jest z rodzicami/opiekunami dziecka/nastolatka indywidualnie, stosownie do zasadnych w danej sytuacji procedur diagnostycznych.
Psychoterapia indywidualna/porada psychologiczna 160 PLN (50 min.)
Wstępne konsultacje diagnostyczne  w j. angielskim 250 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim 230 PLN (50 min.)
Psychoterapia rodzinna/par (trzy pierwsze wizyty) 310 PLN (80 min.)330 PLN (80 min.)
Psychoterapia rodzinna/par (kolejne wizyty) 290 PLN (80 min.)300 PLN (80 min.)
Psychoterapia rodzinna/par - dwóch terapeutów (trzy pierwsze wizyty) 400 PLN (80 min.)
Psychoterapia rodzinna/par - dwóch terapeutów (kolejne wizyty) 380 PLN (80 min.)
Zajęcia prowadzone metodą Instrumental Enrichment 160 PLN (w tym 8% VAT)
Przygotowanie dla szkół/przedszkoli/opiekunów zaleceń dotyczących dostosowywania oferty edukacyjnej/metod wychowawczych do specyficznych potrzeb dziecka/nastolatka objętego pomocą terapeutyczną 170 PLN (w tym 8% VAT)
Przygotowanie informacji na temat funkcjonowania klienta w obszarze zdrowia psychicznego (epikryzy) 170 PLN

Kurs Szkoła Psychoterapii

Koszt całego kursu 43 760 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna 85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
Zaliczenie pracy dyplomowej - dotyczy osób zaliczających pracę po 2 latach od ukończenia kursu  180 PLN (za godzinę pracy superwizora) 
  • Płatność za zajęcia odbywa się miesięcznych w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Kurs Szkoła Psychoterapii Humanistycznej

Koszt całego kursu 32 640 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna  85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
Zaliczenie pracy dyplomowej - dotyczy osób zaliczających pracę po 2 latach od ukończenia kursu  180 PLN (za godzinę pracy superwizora) 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w miesięcznych ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Koszt całego kursu 11 760 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Kurs Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego

Grupa otwarta 14 465 PLN  
Rozmowa kwalifikacyjna 85 PLN  
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Studium Treningu Interpersonalnego

Koszt uczestnictwa 10 150 PLN (w tym 23 % VAT)
Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 120 PLN (w tym 23 % VAT)   
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Szkoła Trenerów Biznesu

Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 85 PLN 
Koszt uczestnictwa 14 400 PLN
  • Płatność za zajęcia może odbywać się w ratach.

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

X