Krzysztof Zalewski

W swojej pracy dążę do stworzenia takich warunków, w których człowiek może w bezpieczny sposób i w swoim tempie zintegrować swoje doświadczenia a także spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Wtedy otwiera się możliwość realizacji własnego potencjału i swoich potrzeb. „Drzwi” do tak upragnionej zmiany zaczynają się uchylać…

Zajmuje się pomocą psychologiczną osób, które:

  • mają problemy w kontaktach z innymi ludźmi w domu lub w pracy
  • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku
  • nie radzą sobie ze złością i własną agresją
  • czują się bezradni i doświadczają wstydu i poczucia winy
  • przypuszczają, że mogą mieć nerwicą lub depresję
  • są rozczarowane sobą, nadmiernie krytyczne wobec innych i siebie
  • obawiają się innych ludzi
  • mają poczucie osamotnienia i braku zrozumienia ze strony innych ludzi
  • nie mogą się porozumieć w związku lub małżeństwie
  • mają trudność w odnalezieniu swojego sensu w życiu i są przekonani, że „tak” już będzie zawsze.

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Jest psychologiem, absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Odbył dwuletnie szkolenie w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii “MOP” oraz roczny staż w szpitalu specjalistycznym MSWIA w Otwocku. Ukończył Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.