Kamila Sachanowska-Święch

W życiu najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, życie w zgodzie ze sobą, z naturą, w poczuciu wolności. Wierzę, że każdy z nas możne odnaleźć drogę do siebie, czasami jednak życiowe zakręty powodują, że potrzebujemy czyjejś obecności i towarzyszenia, aby obrać korzystny dla siebie kurs. Tak właśnie rozumiem psychoterapię.

Psychoterapeutka, trener. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu życiowego, odczuwają lęk, depresję, zaburzenia nastrojów.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych, pracuje z parami i rodzinami w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Posiada doświadczenie trenerskie i dydaktyczne w prowadzeniu warsztatów z umiejętności psychologicznych oraz wychowawczych.

Kwalifikacje:

  • dyplom Szkoły Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku INTRA
  • dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie w Fundacji Dzieci Niczyje.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci.