Monika Sowicka

Psychoterapię rozumiem jako drogę pacjenta, na której spotyka się on z cierpieniem, swoją przeszłością, świadomością, bólem egzystencjalnym...Towarzyszę mu na tej drodze wybiera siebie.

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką UW. Praktykę terapeutyczną rozpoczęła w 1976 roku.

Prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, które cierpią z powodu: depresji, lęku, przeżytych traum, problemów w rodzinie, rozterek egzystencjalnych.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską, interwencje kryzysowe.

Pracuje w podejściu humanistycznym włączając doświadczenie innych szkół terapeutycznych.