Marta Stefanowska

Każda napotkana osoba jest dla mnie niezwykle cenna. Staram się jak najlepiej zrozumieć świat, do którego mnie zaprasza. Towarzyszę, wierząc, że ten człowiek na przeciwko mnie, ma w sobie siłę i potencjał, by się rozwijać, stawiać czoła trudnościom i najważniejsze - by przeżyć swoje życie w możliwie najbardziej satysfakcjonujący sposób.

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Centrum Neurorehabilitacji w Warszawie oraz w Lubelskim Hospicjum Dziecięcym im. Małego Księcia.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną oraz konsultacje wychowawcze. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i młodymi dorosłymi. W pracy terapeutycznej koncentruje się na wspieraniu klientów w budowaniu własnej skuteczności i nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Pomaga osobom doświadczającym obniżonego nastroju, lęku (w tym fobii szkolnej) i innych zaburzeń nastroju. Pracuje z klientami wykazującymi trudności z kontrolą zachowania. Wspiera ogólny rozwój młodego człowieka, obszar relacji, motywacji i samoakceptacji. Ma doświadczenie w pracy z osobami neuronietypowymi oraz osobami doświadczającymi zaburzeń tożsamości płciowej.

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubeskim oraz studia licencjackie z zakresu pracy socjalnej. Dodatkowe wykształcenie zdobywała realizując studia podyplomowe na kierunkach: psychoonkologia, pedagogika specjalna oraz przygotowanie pedagogiczne. Brała udział w licznych szkoleniach, m. in.: Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Kompetencji Emocjonalnych, i in. dotyczących pracy z osobami w spektrum i zaburzeniami neurorozwojowymi.