Certyfikacja trenera focusingu

Certyfikacja trenera focusingu

Certyfikacja focusingowa

Certyfikacja trenera focusingu (CERTIFIED FOCUSING PROFESSIONAL CFP) w Polskim Instytucie Focusingu.

1. Ścieżka trenerska w focusingu nie wymaga od kandydata żadnego konkretnego wykształcenia, jest dostępna dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem umiejętności focusingowych w obszarze indywidualnym i zawodowym.

2. Certyfikacja odbywa się za pośrednictwem The International Focusing Institute (TIFI), koordynatorem z ramienia TIFI jest w Polsce Claude Missiaen.

3. Proces osiągania poziomu Certified Focusing Professional (Trener) w dużej mierze opiera się na zindywidualizowanym planie rozwijania umiejętności focusingowych, tworzonym i aktualizowanym w oparciu o wiedzę i doświadczenie Koordynatora certyfikującego oraz jego rozpoznanie dotyczące tego, co jest potrzebne. Szkolenie wymaga nabycia konkretnych umiejętności podstawowych , jednak każdy koordynator tworzy projekt nauki wokół indywidualnych potrzeb adepta.

4. Pierwszy etap szkolenia obejmuje naukę i praktykę focusingu. Odbywa się to na warsztatach, w długoterminowych grupach warsztatowo-wykładowych, w partnerstwie focusingowym. Wiele warsztatów w ma w ofercie TIFI. Polski Instytut Focusingu również oferuje warsztaty na różnych poziomach zaawansowania.

5. Certyfikacja trenerska wymaga szkolenia pod okiem wybranego Koordynatora. Polskojęzycznym Koordynatorem jest Dariusz Tkaczyk. Osoby posługujące się językiem angielskim lub innymi mogą wybrać koordynatora wśród wielu profesjonalistów na całym świecie; baza koordynatorów dostępna jest na stronach TIFI.

6. Indywidualne programy koordynatorów certyfikujących prawie zawsze zawierają następujące elementy:

  • wymóg utrzymywania stałego partnerstwa focusingowego (osobiście lub online),
  • wymóg uczestniczenia w szkoleniach; pomoc koordynatorowi certyfikującemu lub innym trenerom w prowadzeniu warsztatów;
  • superwizja własnej pracy z klientami focusingowymi

7. Staż – prowadzenie warsztatów i szkoleń focusingowych pod superwizją – jest kolejnym etapem szkolenia trenerskiego. Na tym etapie zaleca się uzyskanie członkostwa w TIFI na poziomie: „Stażysta”.

8.Każdego roku TIFI oferuje zgrupowanie pod nazwą„Tydzień Zaawansowany i Certyfikacyjny” (Advanced i Certification Weeklong) adresowany do zaawansowanych Focuserów i tych, którzy wkrótce uzyskają certyfikat lub zostali certyfikowani. Udział w nim jest zaliczany w ścieżce szkoleniowej. Od 2020 roku, z powodu pandemii, odbywa się on online.

9. Po zakończeniu programu Koordynator rekomenduje do certyfikacji w TIFI. Po otrzymaniu rekomendacji i uiszczeniu opłaty certyfikacyjnej na rzecz TIFI, certyfikat zostaje wysyłany do Koordynatora prowadzącego szkolenie.

10. Przyznanie certyfikatu upoważnia do korzystania z tytułu Certyfikowanego Specjalisty Focusingowego (zwanego również CFP lub „Trenerem” – terminy są równoważne).

11. Aby utrzymać członkostwo jako Focusing Professional, należy spełnić następujące warunki:

  • utrzymywanie wysokich standardów etycznych, uczciwości i poufności,
  • wniesienie jednorazowej opłaty z tytułu kosztów procedury certyfikacyjnej,
  • opłacanie rocznych składek,
  • udział w szkoleniach co najmniej raz na 3 lata, pozostawanie w kontakcie z innymi osobami w społeczności focusingowej, obejmujące między innymi
  • uczestnictwo w zgrupowaniu czy udział w Międzynarodowej Konferencji Focusingowej.