Agnieszka Czusz-Sudoł

 

Psychoterapeutka, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii.

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultuje rodziny, wspiera wychowawczo rodziców. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, korzystając z dorobku innych nurtów.

Pomaga osobom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym nastrojem, lękiem, doświadczających trudności w relacjach, pragnących lepiej poznać siebie lub znajdujących się w trudnym dla siebie momencie w życiu. Bardzo ważne jest dla niej wspieranie rodziców w budowaniu relacji ze swoimi dziećmi, towarzyszeniu im w rozwoju i przezwyciężaniu pojawiających się kryzysów.

Jest absolwentką psychologii KUL. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studia podyplomowe w zakresie Otwartego Dialogu, podstawowy poziom szkolenia EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach, a także liczne kursy i szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany, Stowarzyszeniu ASLAN, pracując w świetlicy środowiskowej i szkole, a także w Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziła zajęcia z zakresu diagnozy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, komunikacji społecznej i psychosomatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Mężatka, matka dwójki dzieci.

Wybrane publikacje:

Otrębski W, Sudoł A. (2020). Development and validation of the Moral Sensitivity Inventory for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. November 2020.

Otrębski W., Domagała-Zyśk E., Sudoł A. (2019). ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP.

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo – wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.

Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka – możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.