Jacek Zalewski

Psychoterapia jest dla mnie towarzyszeniem drugiemu człowiekowi, ułatwiającym mu doświadczanie własnych emocji, potrzeb, wartości, jest procesem prowadzącym do odzyskiwania sił potrzebnych do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

Pracuje z osobami które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym , zawodowym
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Na spotkania terapeutyczne zaprasza dorosłych oraz młodzież od 14 roku życia.

Pedagog, instruktor teatralny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Podyplomowych Studiów w zakresie socjoterapii w WSP w Łodzi.

Socjoterapeuta w Ośrodku „Wspólny Dom” w Wildze i MOS „Kąt” w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Prowadzi warsztaty dla rodzin dysfunkcyjnych Ukończył specjalistyczne szkolenia na temat terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych – Certyfikat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej i Krajowego Biura ds. Narkomanii.

Ukończył Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.