Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

SPiEP

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Zapraszamy osoby całkowicie początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnictwo w Studium rekomendujemy szczególnie:

 • osobom działającym w organizacjach pozarządowych, w tym wolontariuszom,
 • pracownikom pomocy społecznej,  osobom pracującym w instytucjach i organizacjach działających na obrzeżach służby zdrowia i edukacji,
 • animatorom grup wsparcia, zespołów terapeutycznych, ruchów kościelnych,
 • doradcom rodzinnym, doulom, terapeutom zajęciowym,
 • nauczycielom i pedagogom,
 • pracownikom działów HR,
 • lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy chcą lepiej budować swój kontakt z pacjentami,
 • psychologom, którzy pragną podnieść i doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z klientem, w tym w zakresie pomagania.

Rozpoczęliśmy rekrutację do 9. edycji Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt: Anna Ścioborowska, tel.: 607 052 919, a.sciborowska@osrodekintra.pl

W STUDIUM NAUCZYSZ SIĘ

 • budowania i podtrzymywania kontaktu z drugą osobą (podopieczny, pacjent, pracownik),
 • komunikacji i asertywności służących pomaganiu,
 • prowadzenia dialogu nastawionego na pomoc w rozwiązywaniu problemu,
 • używania umiejętności psychologicznych w mentoringu, towarzyszeniu drugiej osobie w jej rozwoju zawodowym,
 • prowadzenia rozmowy psychologicznej oraz udzielania wsparcia,
 • używania umiejętności psychologicznych w pracy z podopiecznym/klientem/pacjentem,
 • tworzenia i prowadzenia grup wsparcia,
 • tworzenia i prowadzenia spotkań warsztatowych,
 • etyki pomagania i wspierania psychologicznego,
 • prowadzenia rozmowy coachingowej.

ROZWÓJ OSOBISTY

Poza nauką narzędzi, które pozwolą na udzielanie profesjonalnej wsparcia i pomocy psychologicznej Studium daje szerokie możliwości rozwoju osobistego.

Dzięki uczestnictwu w Studium:

 • poszerzysz świadomość siebie i swoich emocji,
 • poprzez doświadczanie pracy w grupie poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z drugą osobą i z grupą,
 • poznasz swoje schematy funkcjonowania, trudności, jakie pojawiają się w kontakcie, dialogu z drugą osobą,
 • rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i intrapersonalne,
 • rozwiniesz swoje zasoby i kompetencje w relacji z drugim człowiekiem,
 • dowiesz się nie tylko jak się komunikować, ale też, co jest Twoją indywidualną trudnością w komunikacji i porozumieniu z drugą osobą,
 • nauczysz się towarzyszenia i pomagania drugiej osobie w różnych jej obszarach życia (zawodowo, medycznie, psychologicznie) w sposób, który pozwala zbudować relacje i kontakt.

Kandydat do Studium powinien spełniać następujące kryteria:

 • mieć wykształcenie co najmniej średnie (matura),
 • być chętnym do kształcenia się w roli osoby pomagającej innym,
 • być chętnym do osobistego rozwoju,
 • nieobligatoryjne – mieć doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego pomagania.

REKRUTACJA

 • Osoby, które spełniają powyższe warunki prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
  Ankiety zgłoszeniowe przyjmujemy do 12 maja 2024 r.
 • Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

OPŁATY

 • Rozmowa kwalifikacyjna- 150 zł
 • Koszt całego szkolenia – 16 800 zł (w tym 23 % VAT)

Opłata wstępna: 4 300 zł.

Czesne: 10 wpłat po 1 250 zł miesięcznie.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia w Studium obejmują 240 godzin (zegarowych) w formie: warsztatów, superwizji, treningów i wykładów. Ponadto obowiązuje zaliczenie 80 godzin pracy wolontaryjnej.

Rok szkoleniowy obejmuje 14 zjazdów organizowanych od września do czerwca z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Zwykle zjazdy są realizowane w piątek (godz.15:00-21:00) i sobotę (godz. 9:00 – 19:00). Nauka rozpoczyna się 5 dniowym treningiem interpersonalnym (40 h). Trening jest obowiązkowy w całości dla każdego uczestnika.

ZJAZD 1

 • Trening interpersonalny.  Obecność na treningu jest obowiązkowa.

ZJAZD 2

 • Proces grupowy – podstawy teoretyczne i osobiste doświadczenie.
 • Konstruktywne komunikowanie się w procesie pomagania.

ZJAZD 3

 • Coaching jako narzędzie pomagania.
 • Superwizja 1  Nasze doświadczenia w pomaganiu. Wprowadzenie do superwizji.
 • Pomaganie poprzez coaching. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z osobą wspomaganą.

ZJAZD 4

 • O emocjach w procesie pomagania.
 • Superwizja 2 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Emocje w kontakcie z drugim człowiekiem.

ZJAZD 5

 • Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa.
 • Superwizja 3 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Praca nad sobą osoby pomagającej. Obecność i empatia w sytuacji pomagania.

ZJAZD 6

Asertywność w procesie pomagania.

ZJAZD 7

 • Pomoc psychologiczna podstawy. Kontakt z klientem na początku procesu pomagania.
 • Superwizja 4 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Doświadczenia w zakresie budowania pierwszego kontaktu z klientem. Ustalanie kontraktu.

ZJAZD 8

 • O procesie pomagania. Prowadzenie dialogu z klientem.
 • Superwizja 5 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Budowanie kontaktu psychologicznego z osobą wspomaganą. Triada Rogersa w praktyce. Odzwierciedlanie.

ZJAZD 9

 • Rozmowa psychologiczna.
 • Superwizja 6 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Jak rozmawiać, by pomagać. Prowadzenie dialogu z klientem
  w procesie wspomagania, doskonalenie umiejętności.

ZJAZD 10

 • Diagnoza w procesie pomagania.
 • Praca z grupą w obszarze pomocy psychologicznej. Podstawowe narzędzia trenera umiejętności psychologicznych. Przygotowanie i prowadzenie warsztatu.

ZJAZD 11

 • Grupa wsparcia jako szczególna forma grupowej pomocy psychologicznej.
 • Superwizja 7 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Prowadzenie grup wsparcia. Ćwiczenia w prowadzeniu grup wsparcia dla różnych grup uczestników.

ZJAZD 12

 • Grupa wsparcia. Doświadczenie w sekwencyjnym prowadzeniu grupy wsparcia dla uczestników SPiEP.

ZJAZD 13

 • Superwizja 8 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem oraz umiejętności udzielania wsparcia i prowadzenia rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemu.

ZJAZD 14

 • Etyka w pomaganiu.
 • Superwizja 9 Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • O zapobieganiu wypaleniu. Troska o siebie pomagającego. Metody i sposoby dbania o siebie jako osobę pomagającą.
 • Rozmowy indywidualne. Informacje  zwrotne.
 • Podsumowanie i zakończenie Kursu.

 

 

Zespół dydaktyczny Studium to psychoterapeuci/trenerzy/superwizorzy Ośrodka Intra lub osoby, które z nami współpracują:

 • Joanna Kosmala
 • Katarzyna Kawka
 • Halina Czerniakiewicz
 • Maria Król-Fijewska
 • Piotr Fijewski,
 • Krzysztof Jedliński
 • Joanna Kaczmarek
 • Agata Kołodziejczyk-Stryjek
 • Elżbieta Królak
 • Jolanta Mieczkowska-Luto
 • Beata Okulska
 • Krzysztof Parusiński
 • Katarzyna Sałek-Suska
 • Monika Sowicka
 • Hanna Szczepańska