Aneta Hanna Kosińska

Autentyczna i niczym nieposkromiona ciekawość drugiego człowieka sprawia, że każde kolejne spotkanie pogłębia atmosferę akceptacji. Empatia często otwiera zamknięte od dawna w nas drzwi. A doświadczenie głębokiej relacji z drugim człowiekiem budzi naszą zmianę. Zaczynamy doświadczać nowej jakości. Życia.

Psycholog, psychoterapeutka, coach, mediator.

Dyplom magistra psychologii otrzymała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia społeczna oraz psychologia biznesu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, terapię małżeńską, terapię grupową, coaching  i mediacje. Pracuje w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i egzystencjalnym integrując w razie potrzeby w swojej pracy, różne podejścia terapeutyczne.

Pracuje z osobami, które:

 • odczuwają poczucie bezradności i braku wpływu na własne życie,
 • mają trudności w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu relacji, zarówno bliskich jak i zawodowych,
 • mają trudności w wyrażaniu emocji, doświadczaniu i radzeniu sobie z odczuwanym lękiem i napięciem,
 • mają poczucie obniżonego nastroju,
 • przeżywają kryzys w życiu osobistym bądź zawodowym (rozwód, utrata zdrowia, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.),
 • zastanawiają się kim są, w jakim momencie życia aktualnie się znajdują i dokąd zmierzają (kryzysy egzystencjalne, poszukiwanie tożsamości, wypalenie zawodowe, aktualizacja wiedzy o sobie),
 • znajdują się w trudnych bądź przełomowych sytuacjach rodzinnych,
 • doświadczają dylematów współczesnej rodziny oraz mają trudność w pogodzeniu wymagań współczesnego świata z wartościami, którymi chcą kierować się w życiu,
 • doświadczają problemów wychowawczych,
 • posiadają pracę zaliczaną do zawodów o charakterze pomocowym lub zawodów zaufania publicznego (służby mundurowe, adwokaci, lekarze, pielęgniarki itp.)
 • mierzą się z diagnozą bądź prawdopodobieństwem diagnozy spektrum autyzmu oraz wiele innych.

Doświadczenie kliniczne zdobyła na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,  w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz prowadząc psychoterapię w indywidualną dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego. Swoje doświadczenie poszerzała pracując również jako psycholog szkolny w szkołach podstawowych i średnich.

Aktualną wiedzę i doświadczenie zdobywa biorąc regularnie udział w superwizjach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz kursach dotyczących zagadnień związanych z problemami zarówno dorosłych jak i dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Intra gdzie w Seminarium Naukowym powołanym przy Stowarzyszeniu Intra zajmuje się badaniami nad procesem i skutecznością psychoterapii.

Prywatnie: żona i mama. Wolny czas spędza z Rodziną, skrzętnie wplatając w niego swoje zainteresowania. Dużo czyta, słucha i rozmawia.

Certyfikaty i dyplomy:

 • Dyplom czteroletniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w Szkole Głównej Handlowej.
 • Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”.
 • Certyfikat Neuroterapeuty EEG Biofeedback wydany przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.
 • Kurs Mediacji w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 • Kurs Coaching’u w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.