STUDIUM TRENINGU INTEPERSONALNEGO

STUDIUM TRENINGU INTEPERSONALNEGO

Studium

O STUDIUM

Studium Treningu Interpersonalnego (STI) jest propozycją dla doświadczonych trenerów i psychoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego.

W trakcie Studium :

 • poddajemy wspólnej refleksji własne doświadczenia treningowe trenerów-uczestników,
 • dodajemy szeroką usystematyzowaną wiedzę na temat procesów grupowych i indywidualnych oraz zadań i interwencji prowadzących grupę,
 • przeprowadzamy przez ćwiczenia i zadania zwiększające świadomość i umiejętności trenerskie,
 • przygotowujemy do szkoleniowego treningu interpersonalnego, który uczestnicy przeprowadzają na sobie, by następnie poprzez jego szczegółowe omówienie doprowadzić do zintegrowania przez uczestników wiedzy, nabytej w procesie intelektualnego poznawania różnych obszarów pracy grupowej, z ich wiedzą doświadczeniową,

Podczas STI dzielimy się własnym stylem pracy z grupą. Wyznaczają go między innymi:

 • szacunek dla wolności drugiej osoby,
 • uważność na procesy indywidualne i grupowe – stwarzanie przestrzeni dla samosterowności osób i grupy,
 • uznanie wagi zasad konstruktywnego komunikowania się, które zwiększają podmiotowość i dają narzędzia do rozwiązywania trudnych sytuacji,
 • wdrażamy uczestników w stały proces przyglądania się sobie, swoim emocjom, uczuciom, sygnałom z ciała w „tu i teraz” i dzielenia się tym w ramach bieżących wymian i nieoceniających informacji zwrotnych.

Ukończenie Studium daje przygotowanie do prowadzenia treningów interpersonalnych i tym samym umożliwia, po wdrożeniu praktyki, staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o drugi stopień trenerski PTP.

Zajęcia są prowadzone przez dwoje trenerów.

Trwa rekrutacja do 7 edycji Studium Treningu Interpersonalnego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Danuta Ziółkowska – d.ziolkowska@osrodekintra.pl, 577 092 555.

Szkolenie w STI ma charakter specjalistyczny, wymaga wcześniejszego doświadczenia pracy z grupami i podstawowej wiedzy trenerskiej, ponadto stabilności i dojrzałości osobowej.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkoły trenerskiej lub szkoły psychoterapii,  własne doświadczenie uczestnictwa w treningu interpersonalnym (obowiązkowo jeden trening interpersonalny odbyty w Intrze), a także praktyka trenerska w prowadzeniu treningów i/lub warsztatów psychoedukacyjnych (co najmniej 100 godzin w ciągu ostatnich 4 lat). Pożądane jest również doświadczenie bycia kotrenerem na treningu.

Przyjęcie do STI jest poprzedzone wcześniejszą rozmową wstępną (50 min.) z prowadzącymi.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Program obejmuje 8 zjazdów:
 • 7 spotkań warsztatowych oraz szkoleniowy trening interpersonalny, trwający  6 i pół dnia. Razem  145 godzin (zegarowych).
 • Zajęcia odbywają się w małej,  10 – 12 osobowej grupie.
 • Wszystkie zjazdy całodzienne zawierają godzinną przerwę obiadową.

Zjazd I  8-9.11. 2024 r.

WPROWADZENIE

 • Program i specyfika STI – omówienie i ustalenie zasad prac
 • Cele STI
 • Kontrakt dla uczestników STI

TRENING

 • Trening interpersonalny – historia, koncepcje, style, sposoby prowadzenia
 • Cele treningu interpersonalnego
 • Korzyści i zagrożenia uczestniczenia
  w treningu interpersonalnym

Zjazd II  6-7.12.2024 r

GRUPA

 • Dynamika procesów grupowych
  i indywidualnych
 • Potrzeby grupy w poszczególnych fazach
 • Trening interpersonalny dla różnych grup uczestników
 • Normy i reguły komunikacyjne – zawieranie kontraktu z uczestnikami treningu interpersonalnego

Zjazd III  17-18.01. 2025 r.

TRENER

 • Korzyści i zagrożenia (dla trenera) płynące
  z prowadzenia treningów interpersonalnych
 • Filozofia i zasady pracy trenera
 • Zadania trenera
 • Podstawy psychopatologii
 • Elementy pracy treningowej – ćwiczenia

Zjazd IV  14-15.02.2025 r.

NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Komunikacja; język trenera
 • Interwencje trenerskie
 • Elementy pracy treningowej: sytuacje trudne
  i sposoby reagowania – ćwiczenia
 • Przydatne techniki
 • Przygotowanie uczestników STI do szkoleniowego treningu interpersonalnego

Zjazd V  8-13.03.2025 r.

SZKOLENIOWY TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny, prowadzony sekwencyjnie
przez uczestników jako zmieniających się trenerów.
Po każdej sesji informacje zwrotne do prowadzących,
omówienie elementów procesowych.

Zjazd VI – 25-26.04.2025 r.

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO  Z POZYCJI UCZESTNIKA (w oparciu o zapis treningu)

 • Całościowe omówienie treningu
 • Analiza procesu grupowego
 • Role pełnione przez uczestników treningu
 • Normy grupowe powstałe podczas treningu

Zjazd VII   23-24.05.2025 r.

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO Z POZYCJI TRENERA (w oparciu o zapis treningu)

 • Analiza interwencji trenerskich
 • Sytuacje trudne, które zdarzyły się na treningu – możliwe sposoby reagowania
 • Dylematy trenerskie

Zjazd VIII  6-7.06.2025 r.

PODSUMOWANIE

 • Etyka trenera
 • Misja trenera/moja misja jako trenera treningu interpersonalnego
 • Inne możliwe sytuacje trudne podczas treningu interpersonalnego – sposoby reagowania
 • Informacje zwrotne uczestników do siebie jako trenerów
 • Podsumowanie STI i końcowe informacje zwrotne

 

 

JOLANTA SOKÓŁ – JEDLIŃSKA

Trener i superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, studium podyplomowe Life coaching przy Collegium Civitas, a także liczne tematyczne szkolenia trenerskie i psychologiczne.

Ma w praktyce trenerskiej treningi asertywności, warsztaty komunikacji, pracy w zespole, organizacji czasu, antystresowe, rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne dla firm, szkolenie trenerów. Obecnie prowadzi głównie treningi interpersonalne (nieprzerwanie od 1998r.) i zajęcia w Studium Treningu Interpersonalnego, konsultuje zespoły trenerskie, superwizuje trenerów. Uczestniczy w pracach zespołu seminarium naukowego, badającego procesy zmian zachodzących w grupie podczas treningu interpersonalnego.

Jest autorką książki „Duchowość na co dzień”, współautorką rozdziału „Procesy doświadczania i zmiany na treningu interpersonalnym” (w „Doświadczanie a psychoterapia”, wyd. Ośrodek Intra), autorką rozdziału „Trener treningu interpersonalnego – specyfika i wyzwania roli” (w: „Różnorodne wyzwania w pracy psychologa. Szanse i zagrożenia”, wyd. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie)

BARBARA KOWALEWSKA

Psycholog, trener i konsultant. Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji osobistych, interpersonalnych i trenerskich. Współtworzy i realizuje programy rozwojowe – menedżerskie i trenerskie. Członek Rady Programowej i trener w Szkole Trenerów Biznesu Intra, certyfikowany konsultant D3™ (CertifiedBehavioral Consultant).

Od 12 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem szkoleń dla biznesu, organizacji pozarządowych i placówek dydaktycznych w obszarach tematycznych: asertywność, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, automotywacja i samoskuteczność, przywództwo i budowanie zespołów, twórczość i twórcze rozwiązywanie problemów. Szkoli trenerów w szkołach trenerskich i superwizuje ich pracę.

Zajmuje się diagnozą potencjałów kadry menedżerskiej i zespołów pracowniczych w oparciu o model D3™ (DISC, TEAMS, VALUES), wskazuje zarówno mocne strony zespołu, jak i poszczególnych pracowników, definiuje obszary do rozwoju, wspiera w konstruowaniu planów konkretnych działań. Prowadzi także kursy certyfikacyjne D3™.

Jest twórczynią metody KOMPAS – wspierającej trenerów w  kompleksowej realizacji projektów rozwojowo-szkoleniowych w organizacji.

AGATA KOŁODZIEJCZYK-STRYJEK

Psychoterapeutka, trener. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów. Pracuje w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy kierunków poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego.

Prowadzi terapię indywidualną, par i grupową osób dorosłych oraz warsztaty i treningi interpersonalne, asertywności, antystresowe. Zajmuje się również edukacją trenerów, szkoleniami dla firm, współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologia społeczna i psychologia kliniczna

Certyfikaty i dyplomy:

 • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
 • dyplom Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Ośrodka Intra
 • dyplom ukończenia Studium Terapii Par i Rodzin Laboratorium Psychoedukacji
 • dyplom Szkoły Treningu Interpersonalnego Ośrodka Intra
 • dyplom Centrum Terapii Krótkoterminowej
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • certyfikowany analityk zachowania