Anna Truskolaska - Mojzesowicz

Lubię pomagać ludziom, dawać oparcie i przynosić ulgę w cierpienieniu. Jestem otwarta na problemy ludzi w każdym wieku.

Lekarz psychiatra, specjalista II-go stopnia. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Praktykuje od 1974 jako psychiatra i psychoterapeuta.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych. W swoim postępowaniu łączy oddziaływanie farmakologiczne z psychoterapią.