Jolanta Sokół - Jedlińska

W pracy trenerskiej ważne jest dla mnie przede wszystkim nawiązanie kontaktu - z grupą, z drugą osobą. Kontakt stanowi warunek dobrej wymiany - intelektualnej, emocjonalnej, duchowej. Mogę wówczas uczyć, pomagać, towarzyszyć w dokonujących się procesach, a także zwrotnie czerpać z odmienności i bogactwa innych.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, studium podyplomowe Life coaching przy Collegium Civitas. Jest trenerem i superwizorem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, warsztaty komunikacji, pracy w zespole, organizacji czasu, antystresowe, rozwoju osobistego, szkolenia dla firm. Pisze programy, konsultuje zespoły trenerskie, szkoli i superwizuje początkujących trenerów. Jest autorką książki „Duchowość na co dzień”.