Skoncentrowany na emocjach trening umiejętności dla rodziców

Skoncentrowany na emocjach trening umiejętności dla rodziców

Trening dla rodziców

Zapraszamy rodziców dzieci w każdym wieku, którzy doświadczają trudności w relacjach ze swoimi dziećmi.

Warsztat prowadzony jest we współczesnym podejściu terapeutycznym, jakim jest Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), będącym interwencją o empirycznie dowiedzionej skuteczności w redukowaniu poziomu trudności u dzieci, których rodzice wzięli udział w tej formie wsparcia.

Cele warsztatu

 • Rozwinięcie wiedzy na temat emocji, a więc o tym:
  • jak działają emocje;
  • jak je rozumieć i odzwierciedlać w sposób, który jest wspierający, buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie;
  • w jaki sposób własne emocje rodzica mogą wpływać na budowanie relacji z dzieckiem.
 • Podczas warsztatu rodzice mają możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności stawiania granic i adekwatnego reagowania w trudnych sytuacjach z dzieckiem. Dzięki temu, przenosimy wiedzę o emocjach w praktykę – tak, by móc przekształcać relacje z dziećmi w kierunku wyższego poziomu wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy.

Dzięki udziałowi w warsztacie, rodzice rozwiną umiejętności:

 • rozpoznawania emocji dziecka,
 • adekwatnego nazywania ich,
 • realizowania potrzeb sygnalizowanych przez określone emocje dziecka oraz
 • budowania warunków, w których dziecko zaczyna prezentować bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie (z własnymi uczuciami, z wymogami świata zewnętrznego, z zasadami, na przestrzeganiu których zależy rodzicom).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-16:00. W trakcie przewidziana jest przerwa obiadowa oraz krótsze przerwy kawowe.
 • Wyżywienie nie jest wliczone w cenę warsztatu

TERMIN

 • 28-29 września 2024 r.

CENA

 • 1 200 zł – cena dla pary rodziców/opiekunów
 • 800 zł – cena dla jednego rodzica/opiekuna

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni dla Dzieci i Młodzieży:

Skoncentrowany na emocjach trening umiejętności dla rodziców 28-29 września 2024 r.

Prowadzenie: dr Monika Tarnowska, Aleksandra Januszewicz

Skoncentrowany na emocjach trening umiejętności dla rodziców 28-29 września 2024 r.

Prowadzenie: dr Monika Tarnowska, Aleksandra Januszewicz

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.