Filip Ossowiecki

Głęboko wierzę w to, że każda osoba, która siada przede mną ma w sobie potencjał do tego aby mierzyć się z tym czego doświadcza i do tego, aby doświadczać swoje życie w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Otwartość na doświadczenie i zaangażowanie wyznaczają standardy mojej pracy. Kiedy człowiek zaprasza mnie do swojego świata …nie potrafię odmówić.

Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność psychologia kliniczna). Jeszcze w czasie studiów psychologicznych rozpoczął pracę w lecznictwie odwykowym w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Później pracował w poradni leczenia uzależnień jako terapeuta indywidualny i grupowy. Prowadził psychoterapię osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Od 2013 pracuje w psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy jako terapeuta środowiskowy osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, które nie mogą systematycznie zaangażować się w leczenie ambulatoryjne. W tejże placówce pracował również jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Szkolenia specjalizacyjne:

 • Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia
 • Szkoła Psychoterapii INTRA

Pomaga osobom, które:

 • Znalazły się w sytuacji kryzysowej, cierpią, czują się bezradne, nie mogą poradzić sobie z przeżywaniem i utratą nadziei
 • Nie mogą poradzić sobie w relacji z bliską osobą
 • Niepokoją się, lub mają takie sygnały od innych na temat używania przez siebie substancji psychoaktywnych
 • Przeżywają smutek, przygnębienie, niepokój, lęk i znają lub nie znają tego stanu rzeczy przyczyny
 • Mają wrażenie, że utraciły kontrolę nad swoim życiem lub nie potrafią dokonać właściwego wyboru
 • Doświadczają bezsensu, pustki, osamotnienia, braku zaangażowania
 • Mają niskie poczucie własnej wartości, są wobec siebie bardzo krytyczne, negatywnie oceniają siebie i swoją przyszłość
 • Doświadczają zaburzeń snu, bezsenności lub innych zaburzeń somatycznych bez jasnej przyczyny
 • Czują stres, napięcie, rozdrażnienie, łatwo i często się złoszczą
 • Odczuwają kryzysy egzystencjalne, chcą siebie zrozumieć, poszukują swojej tożsamości
 • Chcą przeżywać swoje życie w zgodzie ze sobą, w bardziej pełny i świadomy sposób