Mariusz Kibart

Psychoterapeuta pracujący w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym jednak chętnie czerpiący z innych koncepcji psychoterapeutycznych. Pracuje w Poradni Zaburzeń Pamięci w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Absolwent Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Jest certyfikowanym psychoterapeutą doświadczeniowym.

Wybrane wcześniejsze doświadczenie zawodowe:

  • Poza Iluzją – Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii, gdzie był psychoterapeutą młodzieży i młodych dorosłych oraz prowadził warsztaty i grupy terapeutyczno-rozwojowe.
  • Specjalistyczna Poradnia OPTA jako psychoterapeuta indywidualny młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz psychoterapeuta dorosłych i par rodziców dzieci w różnym wieku.
  • Schronisko Caritasu Archidiecezji Warszawskiej,  gdzie zajmował się diagnozą, psychoterapią oraz warsztatami dla osób bezdomnych.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, gdzie zajmował się treningami oraz pomocą psychologiczną w ramach unijnych programów aktywizacji zawodowej.

Jest dla niego szczególnie ważne, by pracować z klientami w różnym wieku. W pracy z osobami w wieku od 13 do 80 roku życia ceni sobie szeroką perspektywę oraz konieczność dużej elastyczności i otwartości. Najczęściej pracuje w obszarach związanych z:

  • trudnościami i zaburzeniami związanymi z pamięcią i koncentracją uwagi
  • szkodliwym używaniem i uzależnieniem od komputera i Internetu
  • zaburzeniami osobowości
  • problemami w relacjach międzyludzkich
  • trudnościami w realizowaniu potencjału rozwojowego
  • zaburzeniami emocjonalnymi.