Krzysztof Parusiński

…..od bardzo wielu lat uważam, że psychoterapia jest poMOCna…

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, oraz konsultacje dla par w kryzysie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psycholog kliniczny, licencjonowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoterapii uzależnień. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

Jest terapeutą integrującym wiele nurtów psychoterapii, z jednoznaczną orientacją na ważne i dobre doświadczenia w relacji terapeutycznej. Swoją praktykę terapeutyczną rozpoczął w 1984 roku pracując na oddziałach psychoz i zaburzeń nerwicowych. Ma ponad dziesięcioletnią praktykę w pracy z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych i uzależnionymi behawioralnie. Od 25 lat prowadzi treningi interpersonalne, intrapersonalne oraz warsztaty umiejętności z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, twórczego myślenia. Zajmuje się również szkoleniami, między innymi z komunikacji, negocjacji i kierowania zespołem. Jest edukatorem interaktywnej pracy z grupą. Pracuje aktywnie jako tzw. „life coach”. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Z zamiłowania przyrodnik i ornitolog.