CERTYFIKACJA EFT PAR

CERTYFIKACJA EFT PAR

ETAPY SZKOLENIA EFT – TERAPIA PAR

Zasady i reguły certyfikacji zostały przyjęte przez Instytut EFT Intra, na podstawie wymagań ISEFT oraz zostały zatwierdzone przez zarząd ISEFT.

Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty EFT par jest możliwe, gdy psychoterapeuta ma ukończoną szkołę psychoterapii i posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenie certyfikujące psychoterapeutów a spełniające wymogi szkoleniowe i certyfikowania opisane przez Polską Radę Psychoterapii. Powinien mieć także 5 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej.

  1. Ścieżka certyfikacyjna składa się z 5 poziomów – A, B, C, D i E

POZIOM A – Trening

Ten poziom składa się z:

  1. Ukończenia podstawowego treningu EFT par. Część I 4 dni, część II 4 dni, część III 4 dni. Łącznie 72 godziny. Ukończony kurs EFT par. Zaliczony Poziom A.

POZIOM B – Superwizja grupowa

W ramach tego poziomu konieczne jest odbycie 16 godzin superwizji grupowej. Uwaga –  liczą się tylko indywidualne godziny przedstawiania nagrań z co najmniej dwiema parami. Do wymaganej liczby godzin można także zaliczyć  6 godzin superwizji indywidulanej u superwizora EFT.  Dodatkowo kandydat musi przeprowadzić co najmniej 30 godzin sesji  psychoterapii par w nurcie EFT. Kandydat składa oświadczenie o liczbie odbytych sesji wraz ze wskazaniem dat, w których się one odbyły.

POZIOM C – Certyfikat terapeuty par w nurcie EFT

Aby starać się o certyfikat terapeuty EFT par, kandydat musi mieć ukończony poziom A i B  oraz uzyskać rekomendację superwizora, u którego odbywał superwizje grupowe.

Certyfikat nadawany jest na postawie dwuetapowej oceny pracy kandydata przez innego superwizora, niż ten, który prowadził superwizję grupową oraz wydał rekomendację.

Pierwszy etap oceny to godzinna superwizja jednej pary z superwizorem oceniającym. Podczas superwizji kandydat przedstawia 10 minut nagrania swojej pracy z parą. W przypadku superwizji u superwziora zagranicznego, konieczne jest wykonanie transkrypcji na ten język angielski. Dodatkowo kandydat musi wypełnić formularze (dostępne tutaj), które wskazują na jego zrozumienie procesu zachodzącego parze. Nagranie, transkrypcję oraz formularze należy wysłać do superwizora przed spotkaniem. Podczas superwizji obecny będzie tłumacz.

Po dobyciu superwizji kandydat otrzymuje od superwizora oceniającego uwagi do swojej pracy.

Drugi etap oceny to „auto – superwizja” czyli pokazanie na przykładzie pracy z drugą parą, że przyjęte i przepracowane zostały uwagi superwizora oceniającego. Spotkanie z superwizorem oceniającym trwa godzinę.

Jeżeli superwizor oceniający nie będzie miał dodatkowych uwag, kandydat otrzymuje certyfikat terapeuty EFT.

POZIOM D – Superwizor EFT par

Żeby zostać superwizorem EFT par należy ukończyć kurs dla superwizorów psychoterapii

Obecnie trwają parce nad określeniem pozostałych  wymogów pozwalających na staranie się o uzyskanie tytułu i uprawnień superwizora.