O Poradni

O Poradni

O Poradni

O NAS

Jesteśmy zespołem profesjonalistów specjalizujących się w obszarze pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców. Zajmujemy się diagnozą psychologiczną, a także formułowaniem i realizowaniem planu pomocy obejmującego dziecko (nastolatka) oraz jego otoczenie.

Pracujemy z dziećmi od 3 roku życia, nastolatkami, rodzicami dzieci w każdym wieku i rodzinami. Przygotowując plan pomocy dla dziecka (nastolatka) i jego bliskich uwzględniamy indywidualną perspektywę i właściwości młodego człowieka, preferencje jego opiekunów, oczekiwania wszystkich zaangażowanych stron oraz współczesną wiedzę – tak, by oferowane przez nas metody pracy wiązały się z możliwie jak najwyższym prawdopodobieństwem doprowadzenia do stabilnych, pozytywnych rezultatów.

NURT HUMANISTYCZNO-DOŚWIADCZENIOWY W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I RODZINAMI

Pracujemy w sposób zgodny z przesłaniem podejść humanistyczno-doświadczeniowych: z uważnością, życzliwością i akceptacją wobec doświadczeń naszych Klientów, z poszanowaniem dla ich podmiotowości i zaciekawieniem ich wewnętrznym światem. Jesteśmy przy tym autentyczni, bezpośrednio komunikując to, co myślimy, to, co przypuszczamy i to, że czegoś nie wiemy. Budujemy z Klientami rzeczywiste relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy.

Ważną wartością, jaka przyświeca nam w pracy z dziećmi, jest nastawienie na wspieranie ich bliskich – tak, by nauczyli się oni tworzyć takie środowisko, w którym młody człowiek może możliwie najbardziej konstruktywnie radzić sobie z trudnościami, a zarazem swobodnie rozwijać swój potencjał.

W swojej pracy klinicznej stosujemy narzędzia wywodzące się z różnych podejść terapeutycznych (humanistyczno-doświadczeniowych, poznawczo-behawioralnych, systemowych), dopasowując metody pracy do sytuacji, potrzeb, możliwości i oczekiwań naszych Klientów.

WARTOŚCI I ETYKA PRACY

Swoją pracę poddajemy stałej superwizji. Pracujemy zespołowo i kompleksowo – z uwzględnieniem różnych wymiarów funkcjonowania naszych Klientów: biologicznego, społecznego (w tym – wymiaru relacji rówieśniczych), rodzinnego, przedszkolnego/szkolnego.

PRAKTYKUJEMY W ZGODZIE Z KODEKSAMI ETYKI ZAWODOWEJ PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY

 

 

FILOZOFIA PRACY

Funkcjonowanie osoby to efekt wzajemnego wpływu charakterystyk tej osoby oraz właściwości jej społecznego otoczenia. Zazwyczaj im młodsza osoba, tym mniej złożony okazuje się proces dopasowywania tego, jak działa jej otoczenie, do możliwości i potrzeb osoby – tak, by w rezultacie jej społeczne otoczenie jak najlepiej wspierało jej rozwój.

W odniesieniu do dzieci „społeczne otoczenie” to naturalnie przede wszystkim rodzice (opiekunowie). Z punktu widzenia rodzica dostrajanie się do potrzeb i możliwości dziecka bywa jednak nie lada wyzwaniem. Oto bowiem rodzic ma do czynienia z kimś, kto jest w procesie niezwykle dynamicznych zmian. To, co jeszcze wczoraj dobrze się sprawdzało, dziś może już nie działać. O tym, jak kompletnie niezabawne mogą być powiedzonka, które parę tygodni temu wzbudzały serdeczny śmiech młodego człowieka, wie tylko rodzic nastolatka. Z kolei to, jak szybko dziecko z nastawionego na współpracę może zmienić się w uosobienie rozdrażnienia, może stanowić trud rodzica trzylatka. O tym, jak wiele zachowań energicznych, spontanicznych i skłonnych do roztargnienia dzieci nie było kłopotem w domu i nie przeszkadzało w przedszkolu, za to w szkole okazuje się źródłem powtarzających się napięć, dobrze wiedzą rodzice ruchliwych sześcio i siedmiolatków. Wtedy, gdy na naturalne etapy rozwojowe nakładają się specyficzne trudności dziecka, poziom wyzwań, z jakimi mierzą się jego opiekunowie, wręcz szybuje wzwyż.

Jako specjaliści zajmujący się pomaganiem dzieciom i ich opiekunom wiemy, że każdy rodzic, który poszukuje wsparcia w tym, by być dla swojego dziecka lepszym opiekunem, jest dobrym rodzicem. Nasze zadanie polega na wspieraniu jego i jego dziecka w wybieraniu takich sposobów działania, które prowadzą do pożądanych przez nich, pozytywnych zmian w ich życiu.