Elżbieta Królak

Mam nadzieję, że pomagając w zmianie poszczególnym osobom - zmieniam świat.

Zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską.

Pracuje w orientacji humanistycznej, korzysta też z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii zorientowanej na proces.

Zajmuje się terapią osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Przez ostatnie 20 lat pracowała w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym „Petra”. W 1999 roku otrzymała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Odbyła staż w ośrodku Ashley w USA i szkolenie w New Jersey Summer School of Alcohol and Drug Studies.

W 1988 roku otrzymała licencję trenera treningu psychologicznego II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 1995-97 szkoliła się w psychologii zorientowanej na proces, obecnie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Pracy z Procesem do pracy terapeutycznej metodami psychologii procesu pod superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu

Pracowała jako trener treningu asertywności w Pracowni Zmiany Zachowań Instytutu Psychologii Zdrowia i w Korporacji Trenerów Asertywności. Prowadziła szkolenia w Studium Terapii Uzależnień, warsztaty psychologiczne w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Łódzkim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.