SZKOLENIA DLA FIRM

SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia dla firm

NASZE PODEJŚCIE

Uważamy, że dobre funkcjonowanie firmy opiera się na stworzeniu pracownikom możliwości rozwoju własnych potencjałów oraz budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych. Nasze długoletnie doświadczenie pokazuje, że takie podejście przyczynia się do wzrostu efektywności jednostki, a tym samym całej organizacji.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i superwizorów w zakresie psychologii, psychoterapii i treningu psychologicznego daje nam mocne podstawy do prowadzenia skutecznej pracy nad zmianą zachowań. Wiemy, jak doprowadzić do zmiany zachowania na bardziej konstruktywne w obszarze osobistym, interpersonalnym, zawodowym. Na tej bazie stworzyliśmy autorskie programy szkoleniowe skierowane specjalnie do środowiska biznesowego.

CO JEST DLA NAS WAŻNE

  • Bazujemy na wartościach psychoterapii doświadczeniowej
  • Przywiązujemy dużą wagę do pełnego szacunku oraz autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu. Uważamy, że jego nawiązanie z drugim człowiekiem jest najwartościowszym sposobem wspierania jego rozwoju.
  • Skupiamy się na potencjałach i mocnych stronach. Takie podejście tworzy atmosferę zaufania i otwartości, która sprawia, że uczestnicy szkoleń wykazują większą aktywność podczas ćwiczeń. Dzięki temu uczą się efektywniej oraz chętniej przenoszą poznane treści do codziennego życia.

 

CZEGO UCZYMY I JAK PRACUJEMY

  • Uczymy poprzez osobiste doświadczenie uczestników.
  • Podstawowym założeniem naszych metod szkoleniowych jest aktywna praca z grupą. Przewaga ćwiczeń nad wykładami daje możliwość bezpośredniego kontaktu trenera z uczestnikami oraz pozwala na wymianę interpersonalną pomiędzy uczestnikami.
  • Nasze szkolenia to cykl doświadczeń: budujemy je wokół konkretnych treści tak, aby efekt przyswajania wiedzy i umiejętności był jak najtrwalszy. Uważamy, że istotne zmiany następują poprzez osobiste doświadczenie: nowych, konstruktywnych sposobów zachowania, emocji czy doznań z ciała. Im bardziej istotne doświadczenie, tym dane treści mocniej zostają utrwalone.
  • Uczymy także w oparciu o potencjał przeszłych doświadczeń. Podczas warsztatów uczestnicy dyskutują i pracują nad realnymi sytuacjami ze swojego życia.
  • Jesteśmy ekspertami w wykorzystywaniu naturalnych procesów zachodzących w grupie. Nasze programy konstruujemy z myślą o tym, jak przebiega proces grupowy. Zrozumienie psychologicznych procesów zachodzących podczas szkolenia, pozwala nam wykorzystywać dynamikę grupową do facylitacji prac zespołowych i pracy interpersonalnej w grupie.

SZKOLENIA DLA FIRM

Jako trenerzy psychologiczni zajmujemy się wspomaganiem rozwoju. W warsztatach i treningach grupowych staramy się zwiększać obszar samoświadomości uczestników, pobudzać i mobilizować wewnętrzne potencjały oraz uczyć umiejętności przydatnych w procesie zmiany.

Doradzamy w zakresie przygotowania odpowiednich przedsięwzięć szkoleniowych, badamy potrzeby oraz diagnozujemy. Programy naszych szkoleń są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb klienta.

Magdalena Trzpil

Kierownik sprzedaży
projektów szkoleniowych

607 476 219
m.trzpil@osrodekintra.pl

SZKOLENIA W FORMULE OTWARTEJ

Widzisz potrzebę przeszkolenia kilku swoich pracowników, ale nie planujesz w tym momencie dużych projektów szkoleniowych dla całej organizacji? Jeśli tak, zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty szkoleń otwartych. Sprawdź najbliższe terminy i zapisz pracownika na szkolenie, korzystając z formularza znajdującego się na stronach poszczególnych warsztatów. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie: m.trzpil@osrodekintra.pl, 607 476 219.

SZKOLENIA DLA FIRM
Trening asertywności
Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza…
SZKOLENIA DLA FIRM
Trening interpersonalny
Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje…
SZKOLENIA DLA FIRM
Asertywność managera
Współczesny menedżer to ktoś, dla kogo asertywność powinna stanowić bazę kompetencji. W czasie nieustających zmian w organizacjach…
SZKOLENIA DLA FIRM
Trening odporności psychicznej
Na szkoleniu wspólnie z uczestnikami określimy przyczyny oraz objawy doświadczanego stresu. Za pomocą odpowiednich technik pracy…
SZKOLENIA DLA FIRM
Asertywna komunikacja w praktyce
Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy…
SZKOLENIA DLA FIRM
Kto tu rządzi? O emocjach, które budują wewnętrzna siłę
SZKOLENIA DLA FIRM
Focusing. Zrozumieć siebie
SZKOLENIA DLA FIRM
Asertywność symboliczna
Asertywność symboliczna jest formą treningu psychologicznego nastawionego na indywidualną pracę w grupie wokół przeżytych sytuacji traumatycznych…

TRENERZY

Nasz zespół tworzą trenerzy i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający bogate doświadczenie w pracy dla biznesu. Wszyscy nasi trenerzy mają wykształcenie psychologiczne a cześć z nich pracuje także jako terapeuci.

Wypracowaliśmy własne standardy szkoleniowe. Dbamy o to, aby nasz sposób prowadzenia szkolenia pozostawał spójny, dlatego nasi trenerzy ukończyli prowadzone przez Ośrodek Intra Szkoły Trenerskie, część prowadzi także w nich zajęcia. W celu zachowania najwyższej jakości naszych usług praca trenerów podlega regularnej superwizji.