Sara Katulska

Psychoterapię rozumiem jako przestrzeń stwarzania warunków do rozwoju, rozumienia siebie, swoich doświadczeń, pokonywania trudności, zmiany myślenia, podejmowania nowych działań...
Czasem, by mogło się to wydarzać, potrzebna jest obecność drugiej osoby. Szczególnie w tych miejscach, gdzie sami zdążyliśmy utknąć. Bycie towarzyszem na tej drodze jest dla mnie nie lada zaszczytem.

Psychoterapeutka, trenerka, pedagożka. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Pracuje w podejściu humanistyczno – doświadczeniowym, integrując różne kierunki terapeutyczne. Najbliższe są jej: terapia skoncentrowana na osobie, terapia Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT), focusing oraz terapia schematów.

Pracuje z osobami, które:
• cierpią z powodu lęku, depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości
• doświadczają kryzysów życiowych
• mają trudności w relacjach z innymi
• doświadczają skutków przeżytych traumatycznych wydarzeń
• zmagają się z brakiem akceptacji siebie, autokrytyką
• mają trudności z rozumieniem i zarządzaniem emocjami
• chcą być bardziej świadome i lepiej rozumieć siebie

Certyfikaty i dyplomy:
• dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
• dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra
• dyplom Studium Treningu Interpersonalnego Intra
• dyplom Terapii Schematu (akredytacja ISST)
• dyplom Kursu Poradnictwa Psychologicznego w Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława
Kryzana w Starogardzie Gdańskim.