Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

W tej formie pomocy uczestnicy grupy są dla siebie nawzajem pomocni w równym stopniu (a może nawet w większym) niż terapeuta. To oni dzieląc się własnymi doświadczeniami wytyczają kierunek pracy grupy.

Ujawniając własne trudności, które mimo indywidualnych różnic mają w pewnym sensie uniwersalny charakter, wyciągają się nawzajem z poczucia odosobnienia, izolacji i odmienności. Udzielając sobie nawzajem informacji na temat uczuć, jakie wywołują nie tylko historie z ich życia ale również zachowania w grupie, dają sobie szansę na wzmocnienie postaw i zachowań, które pomagają zaspokajać ich potrzeby oraz skorygować to, co zaspokajanie potrzeb utrudnia, bo np. jest niezrozumiałe lub niepotrzebnie rani innych.

Korzyści interpersonalne to jednak nie wszystko. Czasem ktoś drugi potrafi lepiej wyrazić słowami, to co ktoś inny też czuje, ale nie potrafi wyrazić. Niekoniecznie dlatego, że jest bardziej elokwentny czy błyskotliwy. Po prostu akurat z danym obszarem doświadczenia ma lepszy kontakt. Innym razem to on będzie zagubiony, a na ratunek pośpieszy mu ta osoba, której sam wcześniej pomagał. Terapeuta dba w grupie o bezpieczeństwo, przestrzeganie norm, pomaga w trudnościach z komunikacją, zachęca do  eksplorowania świata przeżyć i czasem dzieli się swoimi spostrzeżeniami, ale tak, by niczego nie narzucać z pozycji autorytetu.

Zazwyczaj klient nie uczestniczy jednocześnie w terapii indywidualnej i grupowej. Nie jest to jednak sztywna zasada. Ważne jest, co dla danej osoby będzie pomocne. Te i inne wątpliwości wyjaśnia się podczas konsultacji wstępnej przed przyjęciem na grupę. Trudno podzielić bowiem problemy na lepiej nadające się na grupę i lepiej nadające się na sesje indywidualne. Terapeuta konsultujący jest w stanie pomóc klientowi wybrać to co najlepsze, przyglądając się wspólnie z nim naturze jego trudności, temu w jakim momencie życia się znajduje i na co jest gotów.

Grupy mają różny okres trwania i formułę. Jedne trwają kilka miesięcy, inne kilka lat. W jednych uczestnicy zaczynają i kończą terapię razem, w innych jest rotacja.

Grupa terapeutyczna najczęściej liczy 8-10 osób. Przed przyjęciem do grupy odbywa się konsultacja z psychoterapeutą prowadzącym daną grupę. Czas trwania grupy terapeutycznej jest różny, zazwyczaj pracuje ona 10 – 12 miesięcy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa zazwyczaj 3 godziny.