Edyta Krzysztof

Psycholog, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki i wykładowca na UJ. Prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkole Trenerów Biznesu Ośrodka Intra.

Współpracuje z Centrum Psychoonkologii w Krakowie. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji kierowniczych oraz kształtowania kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą, zwiększania potencjału zawodowego, rozwiązywania konfliktów, asertywnej komunikacji, zarządzania motywacją pracowniczą, zarządzania czasem własnym i zespołu, wypalenia zawodowego, zachowań prozdrowotnych.