Bogdan Osóbka-Zieliński

W mojej pracy słuchając ludzi nauczyłem się jak wiele zasobów i umiejętności potrzebnych im do rozwiązania trudności mają w sobie. Ważne jest uwzględnienie wszystkich wymiarów funkcjonowania człowieka fizycznego, psychicznego i duchowego. Potrzebne do zmiany umiejętności i zasoby są w doświadczeniu i historii życia człowieka. W terapii bliska jest mi postawa Carla Rogersa.

Psychoterapeuta. Absolwent wydziału filozofii i teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako doradca, trener psychologiczny i psychoterapeuta pracuje od 1996 r. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par oraz grupową osób dorosłych. Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji i asertywności, samopoznania i rozwoju osobistego oraz z pogranicza duchowości i psychologii. Od kilku lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego.

Ma doświadczenie w pracy doradczej, psychoedukacyjnej, psychoterapeutycznej w środowiskach wielokulturowych na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Wybrane szkolenia i staże kierunkowe:

  • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra
  • Certyfikat poradnictwa (counselling) dotyczący pomocy psychologicznej dla par, emigrantów i osób, które doświadczyły nadużyć duchowych i religijnych, uzyskany w Wielkiej Brytanii;
  • Certyfikat doradcy stowarzyszenia NEST („New Experience for Survivors of Trauma”) w Irlandii zajmującego się pracą z osobami z doświadczeniem przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz strat prokreacyjnych;
  • Szkolenia EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) i zespołu stresu pourazowego (PTSD );
  • Staż na oddziale nerwic w szpitalu specjalistycznym MSWIA w Otwocku;
  • Szkolenia z asertywności;
  • Szkolenie coachingu: CoachWise.

Pracuje m.in. z osobami, które przeżywają trudności w relacjach z innymi, doświadczających kryzysu, konfliktów wewnętrznych, lęku, smutku i złości, obciążonych doświadczeniem przemocy i zaniedbania, lub straty kogoś bliskiego, poszukującymi sensu i uporządkowania swojego życia oraz szukających dalszych dróg swojego rozwoju.

Preferuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, integratywnie korzysta z różnych szkół terapeutycznych łącząc ich elementy. Prowadzi terapię w językach rosyjskim i ukraińskim. Mieszka z rodziną w Warszawie.