Trening Funkcji Poznawczych-Instrumental Enrichment

Trening Funkcji Poznawczych-Instrumental Enrichment

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH METODĄ INSTRUMENTAL ENRICHMENT

 

Celem terapii funkcji poznawczych, prowadzonej metodą Instrumental Enrichment, jest wzrost samodzielności w procesie myślowym – przez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie krytyczne;  metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: etapem zbierania informacji,  przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu młody człowiek może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Instrumental Enrichment nie jest klasycznym treningiem pamięci, zajęciami usprawniającymi  koordynację wzrokowo-ruchową  ani korepetycjami z  konkretnego materiału. Metoda ta,  przez kształtowanie procesów myślenia, ma wpływ na rozwój całościowo. Reguły myślenia,  ćwiczone w zadaniach podczas sesji,  młody człowiek uczy się przenosić na różne sytuacje życia codziennego oraz  szkolne. Dzięki temu uczestnik zajęć nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Uczy się, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody nie tylko poprawia funkcjonowanie poznawcze, ale  uczy, jak się uczyć i obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.

Instrumental Enrichment jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat, w Polsce od kilku. Jej twórca, prof. Feuerstein, uczeń Piageta, zaczynał swoja pracę w Izraelu.  Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie.

Zajęcia w naszym ośrodku prowadzi Anna Nagórka-Mazurkiewicz, psycholog, certyfikowana terapeutka metody Instrumental Enrichment (nr certyfikatu 12/IE/2016 ).

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu, trwają 50 minut.

 

O terapii Instrumental Enrichment 

Początek…

Po co my tu przychodzimy? Co tu możemy zyskać?

Rozmawiamy z uczestnikami zajęć o konstrukcji mózgu, o procesie myślowym , aby zwiększyć świadomość, że jest coś takiego jak proces myślowy, jak przebiega, że każdy musi to robić i to jest frajda.

IE to metoda usprawniająca myślenie, ułatwiająca rozwiązywanie problemów, aktywizująca poznawczo. Uczenie się zmienia strukturę mózgu, a za tym również jego funkcjonowanie: więcej doświadczeń = więcej dendrytów = więcej połączeń = większa zdolność uczenia się.

Staramy się, aby nasze neurony „rosły w siłę” i miały ze sobą więcej powiązań. Naszym celem jest opanowanie i uwewnętrznienie zasad charakteryzujących inteligentne działanie – zdobywanie potrzebnych informacji, wykorzystywanie (przetwarzanie) informacji, zaprezentowanie swojej wiedzy.

Środek…

Pracujemy na zajęciach wykorzystując karty pracy z 4 Instrumentów: „Organizacja Kropek”, „Orientacja w Przestrzeni”, „Porównywanie” i „Analiza Percepcyjna”. Jest to oczywiście tylko punkt wyjścia naszej pracy. Planujemy, co zamierzamy osiągnąć, planujemy strategie, wybieramy zasadę, która będzie kierowała naszym działaniem, opracowujemy metody sprawdzania własnej pracy, aby być pewnym osiągnięcia celu. Reguły myślenia, które ćwiczymy w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te z życia codziennego.

Pamiętamy, że: „Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko”.

Nie boimy się popełniać błędów ponieważ: „Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać się do nich – to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość”. Na zajęciach cieszymy się z każdego błędu – bo na nich najwięcej potrafimy się nauczyć.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapisu na wizytę prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.