Co to jest focusing

Co to jest focusing

Focusing

CZYM JEST FOCUSING

Focusing jest procesem poszukiwania wewnętrznie odczuwanego sensu tego, czego aktualnie doświadczamy. Opiera się na naturalnej predyspozycji do utrzymywania uwagi na bieżącym wewnętrznym doświadczeniu, niezwykle ważnej dla efektywnego korzystania z gromadzonych w ciągu życia zasobów wiedzy o sobie i świecie. Praktykując Focusing, sięgamy do wewnętrznego źródła informacji, znacznie wykraczającego poza to, co mamy w pamięci, co rozumiemy i wiemy o sobie. Dostęp do tej wiedzy przydaje się w codziennym życiu, w każdej chwili, gdy potrzebujemy podjąć decyzję, nadać kierunek naszym działaniom lub przywrócić wewnętrzny spokój; szczególnie jednak jest potrzebny wobec ważnych, nierozwiązanych i bolesnych spraw.

Focusing jest praktyką, która pozwala precyzyjnie rozpoznawać własne reakcje na sytuacje i wydarzenia, identyfikować potrzeby i trudności w ich realizowaniu oraz rozwiązywać je w całkiem nowy sposób. Umożliwia zatem uobecnianie się – osiąganie stanu otwartości i życzliwej uwagi. Bycie obecnym to bycie swobodnie skupionym na tym, czym się zajmujemy – sprawą lub osobą, z którą współpracujemy. W stanie obecności umożliwiamy uobecnianie się drugiej osoby – bliskich, współpracownika, klienta, pacjenta, ucznia. Wszędzie, gdzie ludzie spotykają się i współpracują ze sobą, Focusing przenosi kontakt na poziom głębszego wzajemnego zrozumienia.

Focusingu można się nauczyć, stosować na własny użytek i można go uczyć innych.

Focusing po raz pierwszy opisał Eugene Gendlin (1926-2017), amerykański filozof i psychoterapeuta, współpracownik Carla Rogersa. Jest twórcą pojęć i teorii, z których dziś korzystają psychoterapeuci doświadczeniowi na całym świecie. Teoria i praktyka Focusingu jest bardzo rozbudowana i ma wiele do zaoferowania w różnych specyficznych obszarach pomagania. Na najbardziej ogólnym poziomie, dzięki zaproponowanemu przez Gendlina modelowi procesu doświadczania i przetwarzania doświadczenia możemy, klatka po klatce, zobaczyć i zrozumieć, jak zachodzi proces zmiany. Dla psychoterapeutów i trenerów, niezależnie od podejścia, w jakim pracują, rozwijanie zdolności klienta do utrzymywania uwagi na bieżącym doświadczeniu jest kluczowym elementem pracy, ponieważ otwiera proces trwałej zmiany terapeutycznej.

POLSKI INSTYTUT FOCUSINGU

Polski Instytut Focusingu, założony w czerwcu 2021 z inicjatywy Marii Fijewskiej i przy współpracy i zaangażowaniu Claude’a Missiaen’a powstał, by idee i wartości focusingowe znalazły odbiorców w szerokich kręgach społecznych. Realizujemy to zadanie ucząc focusingu, kształcąc psychoterapeutów i trenerów focusingowych oraz tworząc środowisko focusingowe w Polsce, służące wymianie wiedzy i doświadczenia focusingowego.

Dla osób zainteresowanych certyfikacją przygotowaliśmy ścieżki certyfikacyjne: Psychoterapeuta Zorientowany Focusingowo (FOT) oraz Trener Focusingowy.