Krzysztof Jedliński

Jestem terapeutą integratywnym - korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Zależnie od potrzeb udzielam porad, pracuje nad zmianą zachowania lub pomagam odkryć źródła zaburzeń w przeszłości. Nastawiam się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Jestem przekonany, że w istocie rzeczy sam pacjent jest ekspertem od swoich potencjałów i swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest być katalizatorem i życzliwym towarzyszem konstruktywnej zmiany. Jako trener i nauczyciel mocno wierzę w niepowtarzalne potencjały osobiste każdego uczestnika. W odpowiednim klimacie ujawnią się one w pełni, dla dobra ich podmiotu i ludzi, którym będzie służył.

Jest psychoterapeutą i trenerem psychologicznym. Przyjmuje pacjentów dorosłych z zaburzeniami typu lękowego; z problemami w kontaktach z ludźmi; w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńska i rodzinną. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego. Nie prowadzi farmakoterapii.

Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psychologiczny.

W ramach pracy trenerskiej prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty: komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów oraz trenerów grupowych.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, doktorem nauk medycznych.

Jest członkiem Rady Naukowej magazynu „Charaktery” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Więź”. Autor książek: „Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję” ; „Nie dać się upokorzyć”; „Terapia a duszpasterstwo” (wraz z J.Augustynem i J.Santorskim); „Trening interpersonalny” (wraz z L.Golińską, M.Karczewską, D.Łabędź, T.Ossowską i H.Szczepańską)

Posiada licencje i certyfikaty:

  • certyfikat psychoterapeuty PTP
  • certyfikat superwizora psychoterapii PTP
  • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego PTP
  • rekomendacja superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego