Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 6-9 lat

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 6-9 lat

TUS dla dzieci 6-9 lat

Trening Umiejętności Społecznych

Grupa TUS przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy (m.in. ze spektrum autyzmu, nieśmiałością, ADHD).

Główne tematy to:

 • rozpoznawanie emocji (własnych i cudzych),
 • wyrażanie emocji,
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami,
 • komunikacja,
 • współpraca, przestrzeganie zasad.

Zajęcia mają formę zabawy w grupie (zabawy tworzącej warunki do ćwiczenia zaplanowanych na dane zajęcia umiejętności) z elementami wspólnego omawiania poruszanych w ramach danych zajęć tematów.

KORZYŚCI

Podczas zajęć dziecko rozwija umiejętności:

 • współpracy z rówieśnikami,
 • rozpoznawania i okazywania emocji,
 • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań,
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty,
 • przestrzegania zasad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa jest odbycie indywidualnej konsultacji, mającej na celu odpowiednie dobranie uczestników.
Grupa będzie liczyć max. 7 uczestników.

PROWADZENIE

Grażyna Rembelska i Agnieszka Czusz – Sudoł – doświadczone terapeutki od lat prowadzące zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

TERMINY

Grupa pracuje zgodnie z kalendarzem szkolnym, w trybie semestralnym z możliwością przedłużenia na kolejny semestr.
Zajęcia będą odbywać się w środy, w godzinach 17:00 – 17:50

Trwa rekrutacja na semestr letni (po feriach zimowych 2024). Start zajęć – 6 marca 2024 r.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

 

CENA

Cena – 600 zł miesięcznie.
Konsultacja kwalifikująca do grupy – 180 zł (spotkanie z rodzicami i dzieckiem).

KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

  Dane osobowe rodziaca/opiekuna

  Dane dziecka:

  Rok urodzenia