Kuba Jabłoński

Pomagam ludziom odkrywać ślad, jakie wycisnęły w ich psychice różne doświadczenia z przeszłości. Pomagam im oglądać je, oceniać ich znaczenie i rolę oraz określać ich wpływ na teraźniejszość. Odkrycie tych śladów umożliwia następny krok, krok ku zmianie. I zmiana ta jest dla mnie najważniejsza.

Jest psychologiem klinicznym. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako terapeuta pracuje od 1985 roku.

Certyfikaty:

  • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA.
  • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA.
  • Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uprawniający do prowadzenia terapii uzależnień.

Jest licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Przez wiele lat prowadził szkolenia edukacyjne dla psychologów, nauczycieli i innych grup zawodowych. Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami, które:

  • mają objawy nerwicowe
  • mają problemy małżeńskie
  • wychowały się w rodzinie, w której jedno z rodziców piło nadmiernie (syndrom DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika)
  • są uzależnione od alkoholu
  • są współuzależnione (tj. są i/lub były przez dłuższy czas związane z osobami uzależnionymi i z tego tytułu doznały trwałych szkód o charakterze psychologicznym).

Przetłumaczył książkę „Sztuka porozumiewania się czyli jak zrozumieć siebie aby zrozumieć współmałżonka” (Norman Wright).
Jest autorem książki poświęconej problematyce rozwodu: „Rozwód jak go przeżyć”.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, publikuje m.in. w magazynie Charaktery.
Jest terapeutą integratywnym, duży wpływ na jego pracę terapeutyczną miał Carl Rogers.

Rodzina, rodzicielstwo to szczególnie bliskie mu sprawy. Jest żonaty, jest ojcem czworga dzieci, mieszka w Starej Miłosnej k/Warszawy.