CERTYFIKACJA EFT

CERTYFIKACJA EFT

EFT
CERTYFIKACJA EFT

ETAPY SZKOLENIA EFT – TERAPIA INDYWIDUALNA

Szkolenie EFT jest przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej II rok szkolenia psychoterapeutycznego.

1. Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty EFT jest możliwe, gdy psychoterapeuta ma ukończoną szkołę psychoterapii i posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenie certyfikujące psychoterapeutów a spełniające wymogi szkoleniowe i certyfikowania opisane przez Polską Radę Psychoterapii. Powinien mieć także 5 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej.

2. Otrzymanie certyfikatu superwizora EFT jest możliwe w przypadku osób, które są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami/ lub są w procesie certyfikacji w podejściu humanistycznym.

Ścieżka certyfikacyjna składa się 5 poziomów – A,B,C,D,E.
POZIOM A

Ten poziom składa się z:

 • Ukończenia podstawowego treningu EFT: Poziom I (4 dni)  i Poziom II (6 dni). Po ukończeniu Poziomu I następuje roczna przerwa, podczas której uczestnik kursu powinien praktykować zdobyte umiejętności. W kolejnym roku można realizować Poziom II.
 • Ukończenia superwizji: grupowej (czas trwania 3 dni, każdy dzień 5 godzin) lub indywidualnej (razem 5 godzin z co najmniej dwoma klientami) – szczegóły merytoryczne superwizji są dostępne tutaj

Ukończenie poziomu A jest potwierdzeniem zdobycia podstawowej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do przystąpienia do dalszego kształcenia i starania się o certyfikat.

POZIOM B

Nadzorowana praktyka EFT

Polega na odbyciu 16  godzin superwizji indywidualnej lub grupowej (w tej ostatniej liczą się tylko godziny pracy własnej).

POZIOM C

Certyfikowany terapeuta EFT.

Wymogi:

 • ukończenie poziomu A i B szkolenia EFT
 • nagranie 2 sesji psychoterapeutycznych video z użyciem metod EFT a każda sesja jest z innym Klientem
 • krótki opis przypadku zgodny z konceptualizacją przypadku wg EFT
 • formularz/wniosek o przyznanie certyfikatu (Formularz Oceny Terapeuty EFT)
POZIOM D

Certyfikowany Superwizor EFT

Lokalne programy zatwierdzają superwizorów. ISEFT zamieści listę organów nadzoru na swojej stronie internetowej.

Wymogi:

 • Ukończony Poziomy A, B i  C
 • Wcześniejsza akredytacja w charakterze superwizora, lub superwizja superwizji;
 • Jedna lub więcej rund w charakterze asystenta trenera (osoba ułatwiająca ćwiczenie umiejętności) dla poziomu A (część I lub II).
 • Akredytacja/zatwierdzenie przez trenera EFT w zależności od ich oceny

Facylitatorzy:

Facylitatorzy pomagają trenerom EFT podczas warsztatów szkoleniowych. Facylitatorzy ukończyli nadzorowaną praktykę EFT (poziom B). Ułatwiają i nadzorują grupy ćwiczące umiejętności terapii w małych grupach podczas warsztatów EFT. Facylitatorzy są w drodze do objęcia funkcji superwizorów lub trenerów.

POZIOM E

Certyfikowany trener EFT

Wymogi:

 • Ukończony Poziom A, B, C i D: Certyfikowany superwizor EFT
  Zalecenie zatwierdzonego superwizora; musi wziąć udział w co najmniej trzech dniach warsztatów szkoleniowych dla kierowników/szkoleniowców opartych na dyskusjach; lub superwizji lub konsultacjach szkoleniowych.
 • Osoba, która chce zostać trenerem EFT , składa wniosek o potwierdzenie odbycia szkolenia do członka zarządu, który z kolei przedstawia zarządowi swoją rekomendację o zatwierdzenie. Certyfikat trenera EFT wydaje Rada ISEFT.