Justyna Kurtyka-Chałas

Psychoterapia jest dla mnie procesem poznawania siebie w relacji z drugim człowiekiem. Jest spotkaniem, które daje możliwość odkrywania własnych zasobów, doświadczania emocji, nazywania własnych potrzeb, a w konsekwencji nabywania siły, mocy i odwagi do bycia sobą.

Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, wykładowca akademicki.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, interwencję w sytuacjach kryzysowych oraz warsztaty psychologiczne. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, korzysta również z technik poznawczo-behawioralnych.

Pracuje z osobami, które:

 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • przeżywają kryzysy w relacjach i związkach,
 • przeżywają kryzysy rozwojowe lub sytuacyjne (żałoba, strata, nagła zmiana sytuacji życiowej),
 • cierpią z powodu depresji, lęku, niepokoju, chwiejności nastroju,
 • doświadczają smutku i samotności, niskiego poczucia własnej wartości,
 • poszukują siebie, własnej indywidualności i tożsamości,
 • czują, że są w takim momencie życia, w którym potrzebują zmiany.

Ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (specjalność psychologia kliniczna dorosłych). Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego w IPSIR

Certyfikaty i dyplomy:

 • Dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży. Poza Schematami, Warszawa
 • Certyfikat ukończenia Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej, Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.