SZKOŁA TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO

SZKOŁA TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO

Szkoła Trenerów

O SZKOLE

Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego kształci trenerów nieprzerwanie od 2000 roku, na bieżąco aktualizując szczegóły programu, stosownie do pojawiających się potrzeb uczestników, stanu wiedzy w wybranych obszarach tematycznych i nabytego doświadczenia.

Aktualnie zajęcia w Szkole obejmują 240 godzin (zegarowych) i rozłożone są na 15 miesięcy. Ukończenie Szkoły daje podstawy niezbędne do ubiegania się o rekomendację trenerską 1 stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i uzyskanie tytułu trenera umiejętności psychospołecznych.

Do uczestnictwa w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego zapraszamy:

 • osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie
 • osoby, które chcą zostać trenerami umiejętności psychospołecznych i pracować z szerokim kręgiem odbiorców (np. młodzież, studenci, kobiety, mężczyźni, rodzice, seniorzy, różne grupy zawodowe i środowiskowe), zarówno w formule otwartych warsztatów i treningów , jak i szkoleń dla firm i instytucji
 • osoby, które mają już jakąś praktykę trenerską i chcą swoją wiedzę i umiejętności uporządkować, pogłębić, poszerzyć
 • osoby, których praca związana jest z kontaktem z grupami i które chcą nauczyć się metod aktywnych, lepszego rozumienia procesów grupowych i konstruktywnego reagowania na nie, projektowania i wdrażania elementów psychoedukacji w sytuacji potrzeby
Prowadzimy rekrutację do 63. edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Anna Ściborowska, tel. 607 052 919, mail: a.sciborowska@osrodekintra.pl

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia magisterskiego (dopuszczamy możliwość udziału studentów ostatniego roku) – najlepiej psychologicznego, pedagogicznego lub pokrewnego.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 1. Przesłanie ankiety zgłoszeniowej. Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2023 r.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, których ankiety zostaną pozytywnie rozpatrzone będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa odbędą się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu.

Zakwalifikowany uczestnik dostaje drogą mailową do wglądu: umowę, harmonogram opłat, szczegółowy plan zajęć.

Uwaga! Warunkiem koniecznym rozpoczęcia nauki w Szkole jest uczestnictwo w 5-dniowym treningu interpersonalnym, rozpoczynającym cykl szkoleniowy – ten wymóg dotyczy wszystkich, także tych, którzy wcześniej już uczestniczyli w treningu.

OPŁATY

 • Rozmowa kwalifikacyjna – 120 zł
 • Koszt całego szkolenia – 17 160 zł (w tym 23 % VAT)

Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w małych grupach do 14 osób. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu – w piątek po południu (zwykle 15.30 – 21.00, ale są zjazdy rozpoczynające się wcześniej) i sobotę (9.00 – 18.30, dwa zjazdy kończą się o 19.00) w siedzibie Ośrodka Intra przy Bajana 40 lub Aspekt 44. Wyjątkiem od tego trybu jest trening interpersonalny, który trwa 5 kolejnych dni.

Każda grupa ma swojego trenera – opiekuna, odpowiedzialnego merytorycznie za rozwój kompetencji uczestników.

WARUNKI ZALICZENIA

 • obecność na kluczowych zajęciach (trening interpersonalny i jego omawianie, trening asertywności, warsztat komunikacji, twórczości i antystresowy, zajęcia ze struktury i budowy warsztatu, zadań trenera, etyki trenerskiej, badania potrzeb szkoleniowych, konstruowania ofert, poddanie recenzji programu warsztatu 4 – 6 godzinnego)
 • nieobecność na pozostałych zjazdach nie może przekroczyć łącznie 14 godzin
 • nieobecności na kluczowych zajęciach bądź nieobecności ponadwymiarowe muszą zostać nadrobione z kolejnymi grupami
 • każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania autorskiego, 2- dniowego programu warsztatu, który będzie recenzowany podczas zajęć i samodzielnej jego realizacji (uczestnicy sami organizują sobie możliwość przeprowadzenia warsztatu), a następnie do superwizji przeprowadzonych zajęć.
 • uczestnik, który nie zdąży superwizować swojego warsztatu podczas zajęć, ma prawo do odbycia bezpłatnej superwizji indywidualnej po ukończeniu szkolenia
 • opłacenie całej należności za szkolenie

63 EDYCJA SZKOŁY TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO

Spotkanie wstępne
20.11.2023 r. (9.00-10.00)

– zapoznanie się uczestników i prowadzących
– omówienie założeń Szkolenia
– omówienie programu
– omówienie zasad uczestnictwa i warunków ukończenia Szkolenia

ZJAZD 1
20-24.11.2023 r.
pt. 10.00-19.00
sob., niedz., pon., wt. 9.00-18:00

 • Trening interpersonalny (40 h)

ZJAZD 2
8-9.12.2023 r.
pt. 14:30-21:00
sob. 9.00-13.00 i 14.00-18.30

 • Omówienie treningu interpersonalnego (6,5h)
 • Historia treningu, trening a warsztat, style trenerskie, filozofia, pracy trenera – wykład (2,5h)
 • Krótkie formy warsztatowe – ćwiczenia (6h)

ZJAZD 3
19-20.01.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Komunikacja trenera (14h)

ZJAZD 4
9-10.02.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Zadania trenera podczas treningu i warsztatu – wykład i ćwiczenia (4h)
 • Etyka trenerska – wykład (1,5h)
 • Podstawowe elementy struktury warsztatu – przekaz wiedzy – ćwiczenia (5h)
 • Panorama technik treningowych i warsztatowych cz. I (3,5h)

ZJAZD 5
15-16.03.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Trening asertywności cz. I (14h)

ZJAZD 6
12-13.04.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Trening asertywności cz. II (14h)

Zjazd 7
17-18.05.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Podstawowe elementy struktury warsztatu (10,5h)
  – analiza doświadczenia
  – nauka zachowań
 • Panorama technik treningowych i warsztatowych c.d. (3,5h)

Zjazd 8
7-8.06.2024 r.
pt. 14:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Proces budowania warsztatu – wykład, modelowanie, ćwiczenia (6,5h)
 • Badanie potrzeb szkoleniowych, konstruowanie ofert i opracowywanie materiałów szkoleniowych (8,5h)

Zjazd 9
27-28.09.2024 r.
pt. 15:00-21:00
sob. 9:00-19:00

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 4-6 godz. (6h)
 • Warsztat antystresowy (9h)

Zjazd 10
18-19.10.2024 r.
pt. 15:00-21:00
sob. 9:00-19:00

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 4-6 godz. c.d. (6h)
 • Kreatywność trenera – warsztat (9h)

Zjazd 11
15-16.11.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) (9h)
 • Nauka reagowania w trudnych sytuacjach trenerskich – wykład (2,5h)
 • Panorama technik treningowych i warsztatowych c.d. (2,5h)

Zjazd 12
29-30.11.2024 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) cd. (10h)
 • Panorama technik treningowych i warsztatowych c.d. (2h)
 • Nauka reagowania w trudnych sytuacjach trenerskich c.d. (2h)

Zjazd 13
10-11.01.2025 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych (z prowadzeniem fragmentu warsztatu) cd. (10h)
 • Nauka reagowania w trudnych sytuacjach trenerskich c.d. (2h)
 • Panorama technik treningowych i warsztatowych c.d. (2h)

Zjazd 14
14-15.02.2025 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Omawianie programów i ofert warsztatów 2-dniowych cd., superwizja przeprowadzonych warsztatów 2-dniowych (11,5h)
 • Misja trenera, kierunki rozwoju trenerskiego (1,5h)
 • Zasady superwizowania pracy trenera (1h)

Zjazd 15
21-22.03.2025 r.
pt. 15:30-21:00
sob. 9:00-18:30

 • Superwizja przeprowadzonych warsztatów 2-dniowych cd. (5,5h)
 • Informacje zwrotne i podsumowanie Szkolenia (6,5h)
 • Zakończenie Szkolenia, uroczyste rozdanie dyplomów
  i zaświadczeń (2h)

Zespół dydaktyczny

Za program Szkolenia merytorycznie odpowiedzialni są rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorzy treningu psychologicznego: Jolanta Sokół-Jedlińska, Maria Król-Fijewska, Krzysztof Jedliński, Piotr Fijewski.
Kierownikiem Szkoły jest Jolanta Sokół – Jedlińska.

W skład zespołu realizującego program Szkoły wchodzą m.in. następujące osoby:

 • Krzysztof Jedliński
 • Jolanta Sokół – Jedlińska
 • Krzysztof Parusiński
 • Halina Czerniakiewicz
 • Agata Kołodziejczyk – Stryjek
 • Ewa Preis – Wojtowicz
 • Barbara Kowalewska
 • Katarzyna Sałek – Suska
 • Anna Foeller
 • Edyta Krzysztof
 • Jolanta Mieczkowska – Luto
 • Izabela Kobierecka
 • Joanna Kosmala
 • Leszek Olszanowski
 • Agata Kołodziejczyk