Agnieszka Dyduch

„Staram się poszerzać swoją wiedzę – nie tylko na temat medycyny, ale również na temat świata i drugiego człowieka – aby nie oceniać, a rozumieć. Gdy poznam i zrozumiem, mogę lepiej pomóc. To największa radość w mojej pracy.”

Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinice psychiatrii SPSK1 w Lublinie, następnie w oddziale psychiatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. W latach 2015-2021 była kierownikiem oddziałów dziennych psychogeriatrycznego i leczenia zaburzeń nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

Odbyła szkolenia w zakresie diagnozy psychiatrycznej i farmakoterapii organizowane przez European College of Neuropsychopharmacology i European Psychiatric Association, a także w zakresie psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i w Centrum CBT.

Jest mężatką, ma dwoje dzieci.