Superwizja

Superwizja

Superwizja

Superwizja w podejściu doświadczeniowym

Superwizja jest ważnym elementem pracy każdego psychoterapeuty. Superwizja prowadzona w podejściu doświadczeniowym  koncentruje terapeutę na sposobie w jaki doświadcza  swojego  klienta, relacji z nim, procesu terapeutycznego a także siebie w kontekście pracy terapeutycznej.

Uwaga kierowana jest na momenty i sytuacje gdzie doświadczanie się blokuje, gdy proces terapii utyka, przestaje być płynny i przesuwający klienta  w stronę zdrowienia. Sposób pracy superwizora umożliwia terapeucie rozpoznanie własnych blokad, momentów i sytuacji blokujących proces a także trudności po stronie klienta.

Poprzez poszerzanie pola znaczeń pozwala udrożnić  dalszy żywy procesu terapeutyczny. Podczas superwizji jest również miejsce na ogląd doświadczeniowy samej relacji superwizyjnej i superwizyjnego procesu.

W naszym Ośrodku prowadzimy superwizję indywidualną oraz grupy superwizyjne.

  • Z reguły spotkania grupy superwizyjnej odbywają się raz w miesiącu.
  • Większość grup ma spotkania od września do czerwca z przerwą wakacyjną.
  • Grupy liczą od 5 do 8 osób

Obecnie w naszym Ośrodku prowadzimy następujące grupy superwizyjne:

CENA

Koszt superwizji grupowej uzależniony jest od liczby godzin

  • Superwizja 4 godzinna – 320 zł
  • Superwizja 5 godzinna – 400 zł

KONTAKT

Jeśli chcesz uczestniczyć w grupie superwyzjnej lub masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt:

  • Elżbieta Mańkowska – 22 892 00 66, e.mankowska@osrodekintra.pl