Joanna Kosmala

Jestem przekonana, że człowiek "ma w sobie" wszystkie narzędzia, które mogą sprawić, że jego życie staje się satysfakcjonujące, a on sam ma poczucie szczęścia. Niestety, często nie umiemy sięgnąć po te narzędzia i - bywa - nie wiemy, jak ich używać. Towarzyszę moim pacjentom w drodze, która prowadzi ich do własnych zasobów, pomagając im poznac siebie i odkryć skuteczne dla nich sposoby radzenia sobie w życiu. Towarzyszę im, gdy uczą się brać odpowiedzialność za siebie, gdy odzyskują wiarę w siebie i poczucie, że stają się kreatorami własnego życia.

Jest pedagogiem specjalnym, trenerem warsztatu psychologicznego i psychoterapeutką; absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów GESTALT. Ma za sobą liczne szkolenia uzupełniające, staże i warsztaty. W pracy terapeutycznej kieruje się przede wszystkim założeniami i wskazaniami terapii GESTALT, choć chętnie korzysta również z możliwości, jakie dają inne kierunki psychoterapii humanistycznej. Docenia także techniki terapii behawioralno- poznawczej.

Od 1999 roku prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, grupy wsparcia, treningi, grupy rozwojowe dla kobiet, „szkołę dla rodziców”. Udziela indywidualnych konsultacji, prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię.

Zajmuje się też problemami rodzin z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi, udzielając wsparcia i pomocy rodzicom, podejmując działalność edukacyjną, także poprzez liczne publikacje (autorstwo, redakcja, tłumaczenia, polskie adaptacje) dotyczące problemów wychowania i rehabilitacji dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, także terapii jego rodziny. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

Mieszka z mężem w Sulejówku. Ma dwoje dorosłych dzieci.