Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Prowadzona przez nas terapia ma charakter integratywny – korzystamy ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Nastawiamy się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Odwołujemy się do ważnych indywidualnych symboli, historii życia i nauki konstruktywnych zachowań. Naszą terapię opieramy na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziaływają.

Zajmujemy się pomocą osobom które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych psychoterapeutów i psychiatrów.

Jeśli chcesz umówić wizytę, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z Sekretariatem Poradni dla dorosłych.

X