Filip Faliszewski

Zarówno w życiu codziennym, jak i w praktyce terapeutycznej kieruję się filozofią humanistyczną i egzystencjalną. Szacunek i akceptacja dla wyborów dokonywanych przez klientów jest podstawą mojej pracy. Moim zadaniem jest pomóc w tym, aby klienci dokonywali wyborów z coraz większą świadomością tego co nimi przy nich kierowało, a także zwiększanie poczucia wpływu na swoje życie. Drogą do odzyskania wpływu jest zwiększanie stopnia świadomości z jakim klienci przeżywają różne sytuacje w swoim życiu oraz świadomości własnych potrzeb. W tym zwiększaniu świadomości staram się im towarzyszyć.

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z osobami, które doświadczają na co dzień problemów związanych z:

  • depresją, obniżonym nastrojem;
  • zaburzeniami lękowymi, nadmiernym niepokojem;
  • zaburzeniami neurorozwojowymi, spektrum autyzmu, ADHD, ADD;
  • kryzysami życiowymi;
  • wypaleniem i poczuciem braku sensu;

Pracuje z młodzieżą od 13 r. ż. i dorosłymi. Jest także psychologiem sportu, współpracuje z zawodnikami.

Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jest również trenerem umiejętności psychologicznych i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.