Grażyna Supel-Szczerbic

Terapię rozumiem jako pełną wysiłku i zaangażowania, odkrywczą wędrówkę z osobą podejmującą trud zmiany. Towarzyszę jej dbając, by w bezpiecznych warunkach, w sobie właściwym tempie, mogła rozpoznać kierunek, w którym chce i może się udać. Wspieram w pokonywaniu przeszkód, pomagam zaakceptować ograniczenia, których przezwyciężenie nie jest możliwe.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, oraz konsultacje dla par w kryzysie. Zajmuje się również edukacją osób udzielających pomocy psychologicznej.

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, superwizorem w trakcie procesu kształcenia. Prowadzi psychoterapię i superwizje w nurcie integratywnym.

Ukończyła specjalizację psychologii klinicznej dziecka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra (Nr 41/T/2019) oraz certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (Nr 287).