Grażyna Supel-Szczerbic

Terapię rozumiem jako pełną wysiłku i zaangażowania, odkrywczą wędrówkę z osobą podejmującą trud zmiany. Towarzyszę jej dbając, by w bezpiecznych warunkach, w sobie właściwym tempie, mogła rozpoznać kierunek, w którym chce i może się udać. Wspieram w pokonywaniu przeszkód, pomagam zaakceptować ograniczenia, których przezwyciężenie nie jest możliwe.

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka. Ukończyła Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna.

Certyfikaty i dyplomy:

  • dyplom Szkoły Socjoterapii Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień OPTA;
  • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
  • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu seksuologii społecznej i klinicznej w Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Współtworzyła i realizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów umiejętności interpersonalnych dla biznesu. Zajmuje się również psychoseksuologią.

W Intrze prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz warsztaty rozwojowe. Pracuje w nurcie integratywnym, traktując jako podstawowe podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzysta z osiągnięć terapii gestalt i poznawczo-behawioralnej.

Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

X