Rafał Majewski

Psychoterapia jest dla mnie towarzyszeniem drugiemu człowiekowi, ułatwiającym mu doświadczanie własnych emocji, potrzeb, wartości, jest procesem prowadzącym do odzyskiwania sił potrzebnych do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001 – 2008 pracował w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego i oddziałach całodobowych, zajmując się diagnozą psychologiczną, psychoterapią grupową i indywidualną. Obecnie współprowadzi psychoterapię grupową i społeczność terapeutyczną w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Warszawie (ZOZ Wola-Śródmieście). Jako terapeuta szkoli się w Ośrodku Intra.