Justyna Kotowska

Psychoterapia to dla mnie poszukiwanie siły w drugim człowieku, zwłaszcza wtedy, gdy on sam jej nie widzi.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, w 2016 r. uzyskała certyfikat psychoterapii uzależnień. Jest absolwentką Szkoły Psychoterapii Humanistycznej INTRA w Warszawie.

Jest nauczycielem akademickim, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii sądowej, psychologii zeznań i wyjaśnień oraz psychologii lekarskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmowała się opiniowaniem pacjentów pod kątem ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego oraz sprawowała na nimi opiekę psychoterapeutyczną w kontakcie indywidualnym i grupowym. Przez wiele lat była związana z Oddziałem Terapii Uzależnień IPiN, gdzie prowadzała terapię grupową dla osób, których bliska osoba zmagała się z uzależnieniem. Odbyła liczne staże w stacjonarnych oddziałach oraz poradniach, dzięki nim zdobyła wiedzę i doświadczenie w pracy w pacjentami zmagającymi się z różnymi trudnościami.

Pracuje w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym. Ponadto prowadzi terapię indywidualną i grupową osób z uzależnieniem w programach zorientowanych na abstynencję lub ograniczanie picia.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (orcid: https://orcid.org/0000-0002-2773-355X). Swoje badania realizuje w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ostatnie lata swojej działalności badawczej koncentruje wokół konsekwencji i możliwości pomocy osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie. W związku z tym prowadzi zajęcia dotyczące diagnozy i pracy z traumą w Szkole Psychoterapii INTRA.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.